Kurs: For foreldre - Livsmestring for ungdommen
Diameta instruktør Marianne Hareide