Kurs: Foreldrekurs med fokus på selvfølelse og livsmestring
Diameta instruktør Trine Øfsti Bråten