Kurs: Forretningsforståelse for teknologer og andre fageksperter
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening