Kurs: Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM)
NKI