Kurs: HUET - Helicopter Underwater Escape Traning
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter