HMS og sikkerhet
Sikkerhetskurs industri
Industrivernkurs
Du har valgt: Møre og Romsdal
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 dager 6 100 kr
Grunnleggende opplæring for mannskaper som skal inngå i beredskapen hos industrivernpliktige virksomheter. [+]
MÅLGRUPPE: Minimumsopplæring for personell som skal inngå i industrivernpliktige bedrifters interne beredskap.   VARIGHET: Kurset gjennomføres på 24 timer over 3 dager.   REPETISJONSFREKVENS: Det er ikke krav til repetisjon av grunnleggende industrivernopplæring.    KRAV TIL FORKUNNSKAPER: Det er ingen særskilte krav forkunnskaper.   INNHOLD: Industrivern - organisering og regelverk Forebyggende arbeid Brannvern Førstehjelp Praktisk trening Avsluttende øvelse [-]
Les mer
Praksis + nettkurs 1 dag 7 500
Innsatspersonell tilknyttet bedriftens industrivern som ønsker en grundig innføring i førstehjelp, brannvern, orden og sikring samt kommunikasjon. [+]
Opplæringen skal ivareta personellets sikkerhet, være tverrfaglig og dekke innsatspersonellets minimumskrav til kompetanse og ferdigheter som er nødvendig for å utføre aktivitetene de er gitt ansvar for på en sikker måte. Emner i kurset: Bedriftens industrivern Forebyggende arbeid Brannvernteori Kommunikasjon Orden og sikringsoppgaver Praktiske øvelser i førstehjelp og på brannfelt [-]
Les mer
Fosnavåg 16 timer 5 400 kr
24 Jan
16 Feb
07 Mar
Opplæringen gir deltakerne god innsikt i prinsippene for elektrisk, pneumatisk og hydraulisk drevet vinsjer sin konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhel... [+]
Opplæringen gir deltakerne god innsikt i prinsippene for elektrisk, pneumatisk og hydraulisk drevet vinsjer sin konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med vinsjoperasjoner unngås.   Kursinnhold Introduksjon Konstruksjon og virkemåte Navn på komponenter Sertifisering regler Merking av vinsj Spoleanordninger Overlastsikringsutstyr Generelle sikkerhetsregler og nødprosedyrer Riktig og feil bruk av vinsjer Bruksbegrensninger Kontroll og vedlikehold Kasseringsregler Teoretisk avsluttende prøve   Krav til forkunnskaper – Modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser – G11 Løfteredskap (Stroppe/Anhuker) Modul 2.3 [-]
Les mer
Hobøl 2 dager 7 600 kr
16 Feb
21 Mar
09 May
Grunnopplæring av personell til industrivernet. Omfatter bl.a. brannvern, førstehjelp og praktiske øvelser. [+]
Kurset er tilpasset personell ved industrivern i klasse I, II og III og inneholder blant annet: - Hva er industrivern- Forebyggende arbeid- Brannvern- Førstehjelp- Praktiske øvelser 1. januar 2012 ble den nye forskriften om industrivern innført. 1. januar 2020 ble forskrift om industrivern revidert. Forskriften åpner for en større grad av tilpasning, men krever også at bedriften tar et større ansvar enn tidligere for å avklare egen risiko og tilpasning av beredskapsnivået. I halvparten av inspeksjonene som er foretatt av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) viser det seg at virksomheten ikke har gjennomført opplæring og øvelser etter kravene. Det viktigste elementet for å redusere skader, både i industrien og i samfunnet generelt, er å forhindre brann og andre uønskede hendelser. Hvis slike hendelser likevel inntreffer er beredskapen avgjørende for om konsekvensene blir ubetydelige eller katastrofale. Kurset gir deltakere grunnleggende teoretiske og praktiske ferdigheter innen brann og førstehjelp. Praktisk trening er en viktig del av innholdet. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i forebyggende arbeid på egen bedrift, og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved brann, ulykke og akutt sykdom. Antall deltakere etter nærmere avtale. Kurset kan gjennomføres som et åpent kurs med deltakere fra forskjellige bedrifter, eller som et lukket kurs tilpasset egen bedrift. [-]
Les mer
Asker 2 dager 7 900 kr
01 Mar
26 Apr
28 Jun
12-timers grunnopplæring for nytt mannskap i bedriftens industrivern. Opplæringen skal ivareta personellets sikkerhet, være tverrfaglig og risikotilpasset den enkelte ... [+]
Hovedmål: Opplæringen skal ivareta personellets sikkerhet, være tverrfaglig og risikotilpasset den enkelte virksomhet. Personellet i industrivernet skal ha den kompetansen og de ferdighetene som er nødvendig for å utføre aktivitetene de er gitt ansvar for på en sikker måte. Følgende emner blir bl.a. gjennomgått: – bedriftens industrivern – forebyggende arbeid – brannvern – førstehjelp – praktiske øvelser Målgruppe: Personer som skal tiltre som industri­vernpersonell i bedrifter med eget industrivern. Varighet: 2 dager. Krav til forkunnskaper: Ingen. [-]
Les mer
Forsteket Brannvern Etter gjennomf   Personell i industriverngruppen til bedrifter som organiserer ”Forsterket brannvern” M Å L G R U P P E 24 time... [+]
Forsteket Brannvern Etter gjennomf   Personell i industriverngruppen til bedrifter som organiserer ”Forsterket brannvern” M Å L G R U P P E 24 timers tverrfaglig grunnoppl   F O R K U N N S K A P 12 timer V A R I G H E T Brannvesen og slokkeutstyr Vannf   øring og trykktap   Slangeutlegg Motorsprøyte Faste slokkeinstallasjoner Arbeid på brannstedet Øvelse æring ørt grunnopplæring skal deltakerne selvstendig kunne gjøre riktig   bruk av bedriftens håndslokkeutstyr, og som gruppe kunne yte organisert innsats med annet slokkeutstyr som virksomheten disponerer. [-]
Les mer
3 dager 5 900 kr
En trygg arbeidsplass er en god arbeidsplass. Ansatte som skal innlemmes i bedrifters industrivern skal ha gjennomført kurs i henhold til gjeldende foreskrifter. [+]
En trygg arbeidsplass, er en god arbeidsplass. Ansatte som skal innlemmes i bedrifters industrivern skal ha gjennomført kurs i henhold til gjeldende foreskrifter. Kurset arrangeres av Simcare og Ålesund Brannvesen. Det innebærer opplæring innen industrivern, brann, sanitet/førstehjelp og ulykkesforebygging.    Sted: Ålesund Brannstasjon, Volsdalen – Ålesund.Tid: Kurset går over 3 dager, totalt 24 timer.Kommende kurs: 22. - 24. mai 2018Påmelding til dette kurset finner du her.  Kursets fokusområder Undersøkelsesmetoder Livreddende førstehjelp Stressmestring Kommunikasjon Ledelse og samhandling   Kurset bygger bl.a på følgende temaer Industrivernets oppbygging og organisering Engasjement i IV arbeid Sikkerhet i industrien Brann- og ulykkesforebyggende arbeid  Brannkjemi og brannutvikling i praksis Slukketeknikk Elektriske brannårsaker Opptreden på skadestedet Varsling  Livreddende førstehjelp Sirkulasjonssvikt  Hjerte- og lungeredning  Brannskader  Forgiftning  Mental førstehjelp Akutte sykdommer  Praktiske øvelser/kombinert brann og førstehjelp   Kurset avsluttes med evaluering og utdeling av kursbevis.   For spørsmål om, eller påmelding til kommende kurs - ta gjerne kontakt med Simcare.  ronald@simcare.no (Ronald Båtnes, 910 06 622)     [-]
Les mer
Forsteket Brannvern Etter gjennomf   Personell i industriverngruppen til bedrifter som organiserer ”Forsterket brannvern” M Å L G R U P P E 24 time... [+]
Forsteket Brannvern Etter gjennomf   Personell i industriverngruppen til bedrifter som organiserer ”Forsterket brannvern” M Å L G R U P P E 24 timers tverrfaglig grunnoppl   F O R K U N N S K A P 12 timer V A R I G H E T Brannvesen og slokkeutstyr Vannf   øring og trykktap   Slangeutlegg Motorsprøyte Faste slokkeinstallasjoner Arbeid på brannstedet Øvelse æring ørt grunnopplæring skal deltakerne selvstendig kunne gjøre riktig   bruk av bedriftens håndslokkeutstyr, og som gruppe kunne yte organisert innsats med annet slokkeutstyr som virksomheten disponerer. [-]
Les mer
Forsteket Brannvern Etter gjennomf   Personell i industriverngruppen til bedrifter som organiserer ”Forsterket brannvern” M Å L G R U P P E 24 time... [+]
Forsteket Brannvern Etter gjennomf   Personell i industriverngruppen til bedrifter som organiserer ”Forsterket brannvern” M Å L G R U P P E 24 timers tverrfaglig grunnoppl   F O R K U N N S K A P 12 timer V A R I G H E T Brannvesen og slokkeutstyr Vannf   øring og trykktap   Slangeutlegg Motorsprøyte Faste slokkeinstallasjoner Arbeid på brannstedet Øvelse æring ørt grunnopplæring skal deltakerne selvstendig kunne gjøre riktig   bruk av bedriftens håndslokkeutstyr, og som gruppe kunne yte organisert innsats med annet slokkeutstyr som virksomheten disponerer. [-]
Les mer