IT-kurs
IT strategi
Internett - Intranett
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff ( i Oslo ) i Internett - Intranett
 

1 dag 4 500 kr
Grunnleggende prinsippene relatert til XML samt forståelse for de viktigste XML-standardene som XML Schema, namespaces, XSLT og hvordan disse fungerer sammen. [+]
Kurset vil lære deg de grunnleggende prinsippene for XML samt gi deg en forståelse for de viktigste XML-teknologiene som XML Schema, Namespaces, XSLT og hvordan disse fungerer sammen. På kurset vil det også bli gitt oppdatert informasjon om status i standardiseringsarbeidet rundt XML. Det norske e2b faktura XML formatet som på kort tid har fått stor utbredelse vil bli bruk som eksempel på kurset.   eXtensible Markup Language (XML) er et språk som forenkler deling av data mellom IT-systemer, og er spesielt egnet for utveksling av data over Internett. eXtensible innebærer at man i motsetning til HTML kan definere sine egne tagger. Både nasjonalt og internasjonalt arbeides det for å få på plass standard XML meldingsformater hvor man standardiserer disse taggene for ulike dokumenttyper. I Norge er det særlig dagligvarebransjen, bank / forsikring og transport som har kommet langt, men også innenfor det offentlige finnes det mange initiativer for utvikling av standardiserte XML-baserte formater. Hovedfokuset på kurset vil være å gå gjennom de grunnleggende prinsippene relatert til XML samt skape en forståelse for de viktigste XML-standardene som XML Schema, namespaces, XSLT og hvordan disse fungerer sammen. På kurset vil det også bli gitt oppdatert informasjon om status i standardiseringsarbeidet rundt XML.     Grunnkurset kan tas i kombinasjon med videregående kurs dagen etter eller alene. Det gis rabatt for kursdeltagelse begge dager. [-]
Les mer
Nettstudier 1 semester 4 980 kr
På forespørsel
Intranett og intranett-teknologi; Tjenesteinnhold i lokale informasjonssystemer; Sikkerhet i informasjonstjenester; Bedriftsopplæring; [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: IINI1001 IT Introduksjon eller tilsvarende forhåndskunnskaper. Innleveringer: Et større prosjektarbeid som gjennomføres som gruppearbeid. Personlig veileder: ja Vurderingsform: Vurderingen i faget er basert på prosjektarbeidet. Prosjektene gjennomføres gruppevis. Individuelle karakterer kan gis ved manglende deltakelse eller ved kontraktsbrudd med øvrige medlemmer. Ansvarlig: Thor O. Olsen         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet «Lokale informasjonstjenester» skal studenten ha følgende samlete læringsutbytte: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kjenner til ulike typer informasjon som brukes i bedrifter og organisasjoner- har kunnskap om hvordan datateknologi og nettløsninger kan brukes i bedriftens forvaltning av informasjon- har kunnskap om moderne former for intern opplæring og oppbevaring og tilgjengelighet av kunnskapskapital FERDIGHETER:Kandidaten:- kan se behov for og være pådriver for små og mellomstore informasjonsløsninger for intern informasjon- kan komme med anbefalinger for bruk av moderne IT-kommunikasjonsløsninger - kan både individuelt og i grupper diskutere og redegjøre for holdninger og standpunkter i forhold til informasjonsforvaltning og ivaretakelse av virksomheters kunnskapskapital GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- har forståelse for betydningen av aktiv informasjons- og kunnskapsforvaltning.- kan delta i planlegging og gjennomføring av informasjonshåndteringsprosjekter- kan identifisere, planlegge og gjennomføre en selvstendig oppgave i samarbeid med andre Innhold:Intranett og intranett-teknologi; Tjenesteinnhold i lokale informasjonssystemer; Sikkerhet i informasjonstjenester; Bedriftsopplæring;Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Dette faget går: Høst 2013    Fag Lokale informasjonstjenester 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 år 562 kr
På forespørsel
Etter første delen av kurset skal du kjenne til grunnleggende begreper og sikkerhetsaspekter i forbindelse med bruk av Internett. Etter den andre skal du kjenne til begr... [+]
Internett - Internet Explorer 7/Outlook 2007 NO Du skal også kunne utføre grunnleggende søk på World Wide Web ved å bruke nettleseren Internet Explorer og tilgjengelige søkeverktøy, legge til favoritter, skrive ut websider og søkeresultater, samt fylle ut webbaserte bestillingskjemaer.   Etter den andre delen skal du kjenne til grunnleggende begreper og sikkerhetsaspekter i forbindelse med bruk av elektronisk post. Du skal også kunne bruke e-postprogrammet Outlook for å sende og motta meldinger, sette inn et filvedlegg i en melding, samt organisere meldinger og mapper.     Innhold: – Bli kjent med Internet Explorer– Navigering– Søking etter informasjon– Bli kjent med Outlook– Sending av meldinger– Adresseboka– Organisering av meldinger     Læremiddel: Datapower Learning Online     Estimert tidsbruk: 16-24 timer   Dette kurset inkluderer ikke lærerstøtte   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;