Alle kategorier
Du har valgt: Juridiske kurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

55 treff i Juridiske kurs
 

Nettstudier 2 semester 47 900 kr
Er du interessert i jus og vil jobbe som sekretær? Ønsker du innsikt i praktiske fagområder innenfor jus og kunnskap om det norske rettssystemet? [+]
Er du interessert i jus og vil jobbe som sekretær? Ønsker du innsikt i praktiske fagområder innenfor jus og kunnskap om det norske rettssystemet?  Som advokatsekretær spesialiserer du deg til å jobbe med advokater og jurister, og i løpet av ett år på deltid blir du en attraktiv medarbeider. Dette lærer du Du får en helhetlig forståelse for yrket og sitter igjen med god innsikt i jus, oppgaver og fag i virksomheter som arbeider med lover og regler. Du vil få gode kunnskaper om lover og forskrifter, og vil for eksempel kunne bistå advokatene i saksbehandling. Som advokatsekretær jobber du med mennesker, og diskresjon er viktig. Derfor går vi inn på temaer om klientbehandling og etikk. Du vil lære om økonomistyring og kontorrutiner, tekstbehandling og regnskap. Da er det en fordel å være rask og ha øye for detaljer. I tillegg er det viktig med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Mange arbeidsgivere vektlegger engelskkunnskaper, og vi har derfor med engelsk som et eget emne i utdanningen.  Noen av temaene du skal gjennom er Konkret jobbsøknad Presentasjonsteknikk Møte- og arrangementsplanlegging Domstolene og forvaltningen Rettssystemet og rettsreglene Selskapsrett Familie- og arverett Rettshjelpforsikring og fri rettshjelp Oppstilling av regnskap Bokføring av bilag Avslutning av regnskap Engelsk juridisk terminologi i utvalgte sammenhenger. Bruk av Office-programmene slik at de gir best mulig støtte til forretningsprosessene     [-]
Les mer
Om å falle fra topp til bunn i anseelse uten å skjønne hvorfor. Om bl.a. etterforsknngsmetoder, rettssystem og fengsel. [+]
Fra boka med samme navn. Handler om hvordan det gikk til at en aktet politimann og politiker plutselig ble omtalt som et svin. Foredraget omhandler hva som gikk galt, medisinbruk, medienes påvirkning, etterforskningsmetoder, rettens bruk av skjønn og om hvordan det er i et fengsel. Men også sucidale perioder, familie, venner og overlevelsesteknikker. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 time 790 kr
Dette kurset går gjennom bokføringsforskriftens kapittel 5-1, 5-2 og 5-5. Det er disse bestemmelsene som angir hvilke krav som stilles til dokumentasjon av salg og kjø... [+]
Bokføringslovens krav til dokumentasjon av kjøp og salg Dette kurset går gjennom bokføringsforskriftens kapittel 5-1, 5-2 og 5-5. Det er disse bestemmelsene som angir hvilke krav som stilles til dokumentasjon av salg og kjøp på kreditt. Vi ser på detaljene i hva et salgsdokument skal inneholde for at dokumentasjonen skal være av god kvalitet, og at kjøperen ikke står i fare for å miste skatte- og avgiftsmessige fradrag. Hvordan skal kjøper og selger angis i salgsdokumentet? Hvem kan utstede dokumentasjon ? Hvilke krav er det til nummerering ? Hvordan skal vi datere ? Hva ligger i ytelsens art og omfang ? Hvordan skal momsen spesifiseres ?     Autorisasjonstimer Regnskapsfører: 1 time finansregnskap/bokføringsregelverket Revisor: 1 time regnskap   Kursholder: Hans Olav Sekkeseter [-]
Les mer
Nettbasert kurs 2 timer 1 190 kr
Kunder, leverandører og andre uprioriterte kreditorer får vanligvis null dekning for sine utestående krav. Vær i forkant og gjør tiltak før konkursen er et faktum [+]
Sikre krav ved konkurs Kunder, leverandører og andre uprioriterte kreditorer får vanligvis null dekning for sine utestående krav. Vær i forkant og gjør tiltak før konkursen er et faktum. Etter konkursåpning er det vanligvis få muligheter til å begrense tapet. Vi fokuserer på krav både fra leverandører og kunder. Kort sagt: Hva kan man gjøre for å begrense sine tap? Relevante lovbestemmelser og rettspraksis, med særlig vekt på hva reglene betyr i praksis, vil bli gjennomgått. Du får også praktiske råd og tips om hvilke handlinger som kan og bør foretas for å redusere risikoen. Innhold Motregning mellom kreditorer og boet Omstøtelse av disposisjoner foretatt før konkursåpning Boets rett til inntreden i inngåtte avtaler Boets beslagsrett, herunder rettsvern for avtalte leveranser Opprettelsen av pant i skyldners eiendeler, herunder salgspant Kort om prioritetsrekkefølgen   Varighet 2 timer.   Autorisasjon Regnskapsfører: 2 timer rettslære Revisor: 2 timer annet   Kursholder(e) Øyvind Harila [-]
Les mer
2 timer
Kommuneloven har kommet i ny drakt og med klare og tydelige fokusområder. Det forplikter. Ikke oppdatert? Da er dette kurset noe for deg. [+]
Politikk er kjedelig. Det er lovstoff også. Eller?  Neida, blander man disse to ingrediensene sammen og tilsetter noen historier fra den politiske hverdagen, da har man fort en interessant og morsom juridisk kveld. Den nye Kommuneloven har fokus på likestilling, etikk og bekjempelse av diskriminering.  Den har også fått en egen suspensjonsparagraf.  Loven pålegger kommunen å rapportere på fokusområdene og det skal også inn noen handlingsmål.  Foredraget tar deg med på en hyggelig reise gjennom de viktigste paragrafene. Vil dere gjøre noe mer ut av dette, foreslås Forvaltningslovens habilitetsregler og Offentlighetsloven pluss kommunens egne reglement. Dette tilrettelegges av vår instruktør, som har eksamen  i Kommunalrett fra Universitetet i Oslo. Han har politisk erfaring gjennom å ha vært gruppeleder i Kommunestyret,  formannskapsmedlem,  ordførerkandidat og opposisjonsleder.  Han har mottatt utmerkelse for rett bruk av media og fått fylkespartiets hederspris.  Han har partiets lederutdanning og har selv opplevd å bli anmeldt. [-]
Les mer
Nettbasert kurs 3 timer 1 490 kr
Har du oversikt over hvilke personopplysninger din bedrift lagrer? Har du tydelige rutiner for varsling av de du har opplysninger om? Er du klar til å gjennomføre risik... [+]
Nye personvernregler - GDPR - e-kurs - NYTT KURS! (E-kurs) EU har vedtatt en ny personvernforordning som også vil gjelde i Norge. De nye reglene er mer detaljerte og mer omfattende enn tidligere. Alle bedrifter behandler på en eller annen måte personopplysninger og blir omfattet av reglene. Det vil medføre mye arbeid å få dette på plass i tide! Har du oversikt over hvilke personopplysninger din bedrift lagrer? Har du tydelige rutiner for varsling av de du har opplysninger om? Må din bedrift ha personvernombud? Hvordan ligger du an med internkontrollen? Er du klar til å gjennomføre risikovurdering? Innhold Innføring personvern Hva blir nytt med ny personvernforordning? Behandling av personopplysninger Bruk av databehandler Overføring av personopplysninger til utlandet Krav til sikring av personopplysninger Krav til internkontrollsystem og avvikshåndtering Utlevering av personopplysninger Personvernombud   Varighet 2,5 timer.   Autorisasjon Regnskapsfører: 3 timer rettslære Revisor: 3 timer annet   Kursholder(e) Ranveig Fjellheim Tunaal og Suzanne Brattheim [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 time 790 kr
Det er vedtatt endringer i aksjeloven. I dette kurset gjennomgår vi endringene med utgangspunkt i ikrafttredelsestidspunktet. [+]
Endringer i aksjeloven Det er vedtatt endringer i aksjeloven. I dette kurset gjennomgår vi endringene med utgangspunkt i ikrafttredelsestidspunktet. Noen endringer trådte i kraft 1. juni 2017, noen trer i kraft fra 1. januar 2018 mens enkelte vedtatte endringer ikke har fått ikrafttredelsestidspunkt bl.a fordi det krever tilrettelegging av funksjoner i Foretaksregisteret. Kurset omfatter også foreslåtte endringer i regnskapsloven som ble fremlagt 21. juni 2017. Innhold Tap av aksjekapital Forenklet generalforsamling Deltakelse ved elektroniske løsninger Elektronisk signering Oppbevaring Styremedlemmers tjenestetid Fravalg revisjon Særattestasjoner Digital adresse i aksjeeierbok Bekreftelse av kontantinnskudd Forslag til endringer i regnskapsloven   Varighet 60 min.   Autorisasjon Regnskapsfører: 1 time rettslære Revisor: 1 time annet [-]
Les mer
Nettbasert kurs 3 timer 1 490 kr
Har du oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler? Har du databehandleravtaler med dine kunder? Hvordan sendes for eksempel lønnsslipper? [+]
Nye personvernregler - en gjennomgang for regnskapsbyrå EU har vedtatt en ny personvernforordning som også vil gjelde i Norge. Reglene trer i kraft i mai 2018. Lovverket er mer detaljert og mer omfattende enn tidligere. Regnskapsførere behandler hver dag personopplysninger og sensitive opplysninger gjennom sitt arbeid for sine kunder. Regnskapsførere må derfor tenke personvern i alle oppgaver for å sikre at de overholder lovverket.   Har du oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler? Har du databehandleravtaler med dine kunder? Hvordan sendes for eksempel lønnsslipper? Hvor lenge kan du lagre lønnsslipper og sykmeldinger? Hvordan mottar du personopplysninger? Hvem må ha personvernombud og hva innebærer denne rollen? Innhold Innføring personvern Hva blir nytt med ny personvernforordning? Behandling og sikring av personopplysninger Databehandleravtaler Krav til internkontrollsystem og avvikshåndtering Utlevering av personopplysninger Personvernombud   Varighet 2,5 timer.   Autorisasjon Regnskapsfører: 3 timer rettslære Revisor: 3 timer annet   Kursholder(e) Suzanne Brattheim og Bente Sjøbakk [-]
Les mer
Nettbasert kurs 3 timer 2 400 kr
Kurset gir en praktisk og konkret gjennomgang av hvilke regler som gjelder for beregning av og utbetaling av feriepenger, samt rett og plikt til avvikling av feriefritid. [+]
For alle som jobber med personalarbeid er det helt sentralt å ha god kjennskap til arbeidsmiljølovens bestemmelser om beregning av og utbetaling av feriepenger. Videre hvilke rettigheter og forpliktelser ferieloven gir i forbindelse med feriefritid. Kurset gir en praktisk og konkret gjennomgang av hvilke regler som gjelder for beregning av og utbetaling av feriepenger, samt rett og plikt til avvikling av feriefritid. Kursinnhold - Ferielovens ufravikelighet- Hvem omfattes av loven- Feriefritid- Fastsetting og avvikling av ferie Normaltilfellene Ferie i oppsigelsestiden Ferie og sykdom Ferie under foreldrepermisjon og omsorgspermisjon Ferie og streik/lockout - Feriepenger Feriepenger fra arbeidsgiver Feriepenger fra folketrygden Utbetaling av feriepenger  • Utbetalingstidspunkt  • Oppdeling av ferie  • Overføring av ferie  • Differanse mellom lønn og feriepenger  • Rett til å motsette seg ferie  • Ved opphør av arbeidsforhold  • Trekk i feriepenger – særlig om forskuddstrekk  • Foreldelse av feriepenger  • Solidaransvar ved virksomhetsoverdragelse  • Avtalefestet ferie – den 5. ferieuken Regnskapsfører: Rettsl. 3 Revisor: Annet 3 [-]
Les mer
5 år
På forespørsel
Profesjonsstudiet i rettsvitskap er normert til fem år og byggjer på ein årskullmodell. Dette inneber at alle studentane i utgangspunktet tek dei same kursa i same rek... [+]
Ein kandidat med mastergrad i rettsvitskap frå Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen skal:- kunne gjere greie for, og bruke riktig, eit betydeleg tilfang av juridiske omgrep, verdiar, reglar og prinsipp i norsk rett, òág innanfor internasjonale juridiske system- vise gjennom bruk i gjevne situasjonar at grunnleggande materielle kunnskapar, innan studiet sine ulike fagområde, held ein akseptabel kvalitet- kunne bruke anerkjent juridisk metode til å analysere komplekse juridiske problemstillingar, herunder drøfte, argumentere og sjølvstendig ta standpunkt til problemløysninga- kunne forfatte løysningsforslaga sine i ulike teksttypar og i munnleg framføring- kunne gjere greie for rettspolitiske vurderingar knytt til gitte juridiske problem- kunne forklare yrkesetiske sider ved profesjonsutøvinga- kunne tilegne seg ny juridisk kunnskap ut over det lærestoff som inngår i studiet, og bruke denne kunnskapen i løysing av juridiske problemstillingar- gjennom masteravhandlinga vise evne til å analysere ei sjølvformulert juridisk problemstilling, gjennomføre sjølvstendig innsamling og evaluering av relevant grunnlagsmateriale, og presentere konklusjonen i ei akademisk tekstform- kunne arbeide i gruppe med andre som ein deltakar som bidrar aktivt til gruppa si løysning av juridiske problem Oppbygging Profesjonsstudiet i rettsvitskap er normert til fem år og byggjer på ein årskullmodell. Dette inneber at alle studentane i utgangspunktet tek dei same kursa i same rekkjefølgje, slik at desse blir gjennomførde i studieåret. På denne måten byggjer det eine faget på det andre, og det blir jamn progresjon gjennom heile studiet. Prøvinga av studentane skjer på kvart enkelt kurs. For å få godkjent lukka kurs, må du ha oppfylt krava i studieplanen om å vere til stades på samlingar, levere oppgåver med meir. Lista under syner kva for emne du tek i kvart av dei fem åra studiet varer.   Studiet byggjer på problembasert læring. Dei tre første åra er studentane delte i arbeidsgrupper som kvar veke møtast for å løyse ei gitt oppgåve som det så skal skrivast svar på, anten kollektivt eller individuelt. Det blir gitt tilbakemelding i eit visst omfang på dei skriftlege svara. I nokre tilfelle er det også munnleg framføring i større grupper. Det blir stilt obligatoriske krav til deltaking i bl.a. arbeidsgruppemøte og innlevering av skriftlege svar for å få gå opp til eksamen.   Det første semesteret går ex.phil. og ex.fac. parallelt fram til oktober/november. Vi gjer merksam på at studentar som har examen philosophicum og examen facultatum frå før, berre får 10 studiepoeng i haustsemesteret. Emnet i forvaltingsrett I byrjar i månadsskiftet oktober/november og endar med eksamen i januar.   1. studieår - examen philosophicum (10 poeng) - examen facultatum (juridisk forprøve) (10 poeng) - forvaltningsrett 1 (10 poeng) - juridisk metode (8 poeng) - kontraktsrett 1 (10 poeng) - arve- og familierett (12 poeng)   2. studieår - skadebot (13 poeng) - tingsrett (13 poeng) - norske og internasjonale rettslege institusjonar (17 poeng) - forvaltningsrett 2 (17 poeng)   3. studieår - kontraktsrett 2 (15 poeng) - pengekravsrett (10 poeng) - rettsstat og menneskerettar (15 poeng) - rettskjelde- og metodelære (10 poeng) - rettshistorie og komparativ rett (10 poeng)   4. og 5. studieår - strafferett (20 poeng) - rettargang (20 poeng) - alminnelig formuerett (20 poeng) - valemne (30 poeng) - mastergradsoppgåve (30 poeng) I det fjerde og femte studieåret inngår valemne på til saman 30 studiepoeng.   Lista under syner nokre av dei ulike valemna vi tilbyr: o American Law o Arbeidsrett o Comparative Company Law with Law and Economics o Comparative Private Law o Complex Business Contracts o EU and EEA International Public and Utilities Contract Law o Helse- og velferdsrett o Human Rights Law o Immaterialrett o Internasjonal privatrett o Kommersiell kontraktsrett o Kommunalrett o Konfliktmegling og Dispute Resolution o Konkurranserett o Legal Philosophy o Politirett og påtalerett o Selskaps- og finansrett o Skatterett o Terrorism in International and European Criminal Law o Trygderett Utveksling Det finst i dag mange alternativ for deg som ønskjer å ta eit semester eller to av utdanninga di i eit anna land. På det integrerte masterprogrammet i rettsvitskap er det lagt opp til at du kan reise på utveksling i det fjerde eller det femte studieåret. Du kan då ta den valfrie delen av studiet og/eller skrive masteroppgåva di i utlandet. Fakultetet vel ut særskilde samarbeidsuniversitet for å finne det fagtilbodet som passar best for våre studentar. På den måten får du tilbod om eit tilrettelagt utanlandsopphald. I tillegg til fakultetet sine avtaler har Universitetet i Bergen også mange utvekslingsavtaler, både i og utanfor Europa, som du kan dra nytte av.   Yrkesvegar Få utdanningar fører fram til så mange ulike yrke som juristutdanninga. Mange juristar arbeider i offentleg forvalting, der det finst mange typiske juriststillingar. Enkelte arbeider som dommarar eller går inn i advokatyrket (til saman ca. 50 %), medan andre blir bedriftsjuristar i næringslivet, f.eks. innan bank, forsikring, varehandel, industri eller skipsfart. Politiet er også ein viktig arbeidsgivar for juristar, og enkelte arbeider med forsking og undervisning ved universitet og høgskolar. Det er berre juristar (advokatar) som har løyve til å drive profesjonell rettshjelp og føre saker for domstolane. Arbeidsmarknaden for juristar er meir lovande no enn for nokre år sidan, og det er relativt lett å finne arbeid for nyutdanna juristar. Ein del av dei må rett nok rekne med å måtte byrje karriera si utanom dei store byane eller i ikkje-juridiske stillingar, men 9 av 10 er i arbeid innan 6 mnd etter avslutta utdanning. For tida er arbeidsløysa blant juristar 0,5 %. Lønnsnivået ligg over gjennomsnittet for universitetsutdanna akademikarar. (Tala er henta frå Norges Juristforbund si kandidatundersøking). [-]
Les mer
1 dag
På forespørsel
Heldagskurs som gir deg grunnleggende informasjon og kunnskap om patentbeskyttelse, søknadsprosesser nasjonalt og internasjonalt, og hvilke forretningsmessige muligheter... [+]
SENTRALE TEMAER: Før, under og etter patentsøknaden er sendt inn Hvilke internasjonale søkeordninger finnes, og hvordan finner man informasjonen man trenger? Hvordan bruke andres patenter til inspirasjon og informasjon i forsknings- og utviklingsarbeid? FOR HVEM? Kurset er for deg som er nybegynner innen patentbeskyttelse. Kurset krever ingen forkunnskaper. Kurset legger grunnlaget for patentbeskyttelse ABC Del 2. Ved påmelding til begge kursene koster de totalt kr 1500. NB! Det er begrenset antall plasser på kurset [-]
Les mer
1 dag
På forespørsel
Heldagskurs som gir deg grunnleggende informasjon og kunnskap om varemerke- og designbeskyttelse, nasjonalt og internasjonalt. [+]
Det blir gitt en praktisk innføring i hvordan varemerke- og/eller designbeskyttelse kan brukes som strategisk konkurranseverktøy.     SENTRALE TEMAER: Før, under og etter design- og/eller varemerkesøknaden er sendt inn Forskjell mellom domene- og firmanavn og varemerkeregistrering Hvordan overvåke konkurrenter FOR HVEM? Kurset er for deg som er nybegynner innen design- og varemerkebeskyttelse. Kurset krever ingen forkunnskaper. Kurset legger grunnlaget for varemerke- og designbeskyttelse ABC Del 2. Ved påmelding til begge kursene koster de totalt kr 1500. NB! Det er begrenset antall plasser på kurset   [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 time 1 000 kr
Bli klar til årsoppgjøret! Øk effektiviteten og lønnsomheten! Kurset vil dekke skatte- og regnskapsmessige vurderingsregler for anleggskontrakter. [+]
Kurset vil dekke skatte- og regnskapsmessige vurderingsregler for anleggskontrakter. Kurset vil gi deg bedre forståelse for sammenhengen mellom regnskap og skatt for små virksomheter. Typiske feil som kan oppstå ved utarbeidelse av ligningspapirer vil bli gjennomgått, samt enkle kontrollteknikker for å unngå slike feil. Kurset omfatter et praktisk case. Kursdokumentasjonen kan benyttes som et oppslagsverk. Kursinnhold Regnskapsloven Regnskapsmessige og skattemessige vurderingsregler for eiendeler og gjeld Midlertidige forskjeller – ledelsens vurdering av skjønnsmessige poster  Permanente forskjeller Skattekostnad Case Regnskapsfører: Regn 0,5 tS/A 0,5 t Revisor:   Skatt 0,5 t Regn 0,5 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 4 timer 2 800 kr
Kurset gir en praktisk og konkret gjennomgang av hvilke regler som gjelder for arbeidstakers rett til permisjoner, både med og uten lønn. [+]
Kurset gir en praktisk og konkret gjennomgang av hvilke regler som gjelder for arbeidstakers rett til permisjoner, både med og uten lønn. På kurset gjennomgås også de viktige reglene om oppsigelse og avskjed. Her er det lett å trå feil hvis man ikke kjenner jussen godt nok, både hvis formkrav misligholdes og dersom det ikke er saklig grunnlag for oppsigelsen eller avskjeden. Formålet med kurset er at du skal lære deg de grunnleggende reglene. Kursinnhold - Permisjon – rett til fri fra arbeidet- Permisjon ved graviditet, fødsel eller adopsjon Permisjonsrettigheter etter arbeidsmiljøloven Permisjon med foreldrepenger ved graviditet, fødsel og adopsjon  • Vilkår for rett til foreldrepenger  • Foreldrepengenes størrelse  • Stønadsperiodens lengde  • Fordeling av stønadsperioden  • Gradert uttak av foreldrepenger  • Utsettelse av uttak - Oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold Forskjellen mellom oppsigelse og avskjed Særlig om oppsigelse Særlig om avskjed Generelt om krav til saklig grunn og vesentlig mislighold Mangelfulle arbeidsprestasjoner Ulovlig fravær Ordrenekt Brudd på lojalitetsplikten Tillitssvikt Samarbeidsproblemer og utilbørlig opptreden overfor kolleger Urettmessig bruk av Internett Rusmisbruk Oppsigelsesvern  Oppsigelse av ledere Oppsigelse av prøvetidsansatte Suspensjon Saksbehandlingsregler ved oppsigelse og avskjed Arbeidsgivers drøftelsesplikt Arbeidstakers rett til forhandlinger Attest Virkningene av rettsstridig oppsigelse og avskjed - Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold Krav til saklig grunn Hvilke forhold kan gi saklig grunn til oppsigelse Rasjonaliseringsbehov Utvelgelse blant flere arbeidstakere Omplasseringsplik Regnskapsfører: Rettsl. 4 t Revisor: Annet 4 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 2 timer 2 400 kr
Kurs i arbeidsrett om sluttavtaler for alle som arbeider med lønns- og personaloppgaver. [+]
I forbindelse med avslutningen av et arbeidsforhold kan det være svært viktig å ha inngått en sluttavtale som regulerer det rettslige forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. En god sluttavtale vil gjerne forhindre at det oppstår tvist eller uenighet om noe mellom partene i etterkant.   Kursinnhold Hva er sluttavtaler? Sluttavtalens innhold- Ytelser fra arbeidsgiver- Utbetalingstidspunkt- Betinget betalingsplikt- Tilbakelevering av arbeidsgivers eiendeler- Sletting av e-postkonto mv- Sletting av personopplysninger og personalregister- Sluttattest – referanse- Taushetsplikt- Overtallighetsattest- Fortrinnsrett- Fullstendighetsklausul Sluttavtaler og skatt Kostnader til juridisk bistand Regnskapsfører: Rettsl. 2,5 t Revisor: Annet 2,5 t [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;