Kurs: Jobbsøkerkurs for elever som trenger bistand i jobbsøkingsarbeidet
Bedriftsrådgiver Arne Kjelsnes