Natur- og realfag
Kjemi
Telemark
Du har valgt: Porsgrunn
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 140 timer 7 900 kr
Kjemi 1 et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Kjemi 2 for å oppnå full ... [+]
Kjemi 1 et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan bygge videre med Kjemi 2 for å oppnå full fordypning i programfaget. Om fagetProgramfaget kjemi skal bidra til forståelse av kjemien rundt oss i naturen, i kroppen vår og i den moderne industrielle kjemien. Det legges vekt på kjemiforståelse på mikronivå og makronivå, samt en god kjennskap til de vanligste stoffene i naturen og på laben. De legges stor vekt på syre/base-kjemi, hvor man undersøker sure og basiske løsninger og hvordan de reagerer med hverandre. Det legges også vekt på organisk kjemi, hvor man skal lære om hvilken systematiske navn, egenskaper og fremstillingsmetoder som finnes for en rekke forskjellig stoffgrupper. I tillegg er kjemiske likevekter og hvordan de kan forskyves til vår fordel, er også et stort tema. Forsøk og øvinger er en naturlig del av faget. Tar du faget som nettstudier, viser vi øvelsene, men du kan også melde deg på labkurs ved våre stedbaserte privatistkurs. Forkunnskaper140 timer naturfag og 140 timer matematikk 1T fra VG1 Studiespesialisering eller fra VG1+VG3 yrkesfaglig utdanningsløp. Det er ellers ingen spesielle forkunnskaper som kreves. Det anbefales å lese igjennom kjemitemaer fra Naturfag som en forberedelse til kjemi 1. Omfang og støtte i LånekassenKjemi 1 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen EksamenEksamensformen er muntlig-praktisk. Eksamen er lokalgitt, som betyr at dato for eksamen settes av ditt lokale eksamenskontor. FagkoderREA3011 er fagkoden du skal bruke når du melder deg opp til privatisteksamen på Privatistweb. [-]
Les mer
Nettkurs 140 timer 8 200 kr
Kjemi 2 et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng og sammen med kjemi 1 kan du oppnå full fordypning... [+]
Kjemi 2 et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng og sammen med kjemi 1 kan du oppnå full fordypning i programfaget. Om fagetI kjemi 2 utvider man kjemikunnskapen fra kjemi 1, særlig innenfor organisk kjemi og syre/base-kjemien. Redoksreaksjonene vi kjenner fra naturfag blir sterkt utvidet innenfor redokskjemien generelt og elektrokjemien spesielt. Organisk kjemi er et hovedtema hvor man går dypere inn i stoffgrupper og hvilke kjemiske reaksjoner de kan inngå i, og stegvis hvordan reaksjonene skjer i reaksjonsmekanismene. Faget knyttes også delvis til biologifaget i biokjemidelen, hvor det er faglig overlapp mot både Naturfag, Biologi 1 og Biologi 2. I tillegg fokuseres det mye mer på aktuelle organiske og uorganiske labmetoder som brukes i den moderne kjemien, hvor det legges stor vekt på separasjonsteknikker, forprøver og påvisningsmetoder for de ulike stoffene vi kjenner til fra Kjemi 1. Forsøk og øvinger er en naturlig del av faget. Tar du faget som nettstudier viser vi øvelsene. Forkunnskaper140 timer Naturfag og 140 timer Matematikk 1T fra VG1 Studiespesialisering eller fra VG1 + VG3 yrkesfaglig utdanningsløp. Det er ikke krav om Kjemi 1 for å ta Kjemi 2, men det er en stor fordel for å lykkes med Kjemi 2. Det er særlig anbefalt at man har kunnskaper knyttet til syre/base-kjemi og organisk kjemi, samt stoffkunnskaper tilsvarende det som kreves i Kjemi 1. Omfang og støtte i LånekassenKjemi 2 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen. Eksamen og fagkoderREA3013 er fagkoden du skal bruke når du melder deg opp til muntlig-praktisk privatisteksamen på Privatistweb. Eksamensformen er muntlig-praktisk. Eksamen er lokalgitt, som betyr at dato for eksamen settes av ditt lokale eksamenskontor. REA3012 er fagkoden du skal bruke når du melder deg opp til skriftlig privatisteksamen på Privatistweb. Eksamensformen er skriftlig. Eksamen er sentralgitt, som betyr at dato for eksamen settes av utdanningsdirektoratet (www.udir.no). Merk at det er et krav at begge fagkodene må være bestått for å få faget godkjent som en helhet. [-]
Les mer
Virtuelt klasserom
Om du eller nokon i di bedrift ønskjer å ta fagbrev i kjemiprosessfaget har de no sjansen. Pro Vestland Opplæringskontor startar opp teorikurs for Kjemiprosessfaget vg3. ... [+]
Om du eller nokon i di bedrift ønskjer å ta fagbrev i kjemiprosessfaget har de no sjansen. Pro Vestland Opplæringskontor startar opp teorikurs for Kjemiprosessfaget vg3. Dette er eit kurs som passar for dei som ikkje har riktig bakgrunn frå vidaregåande opplæring. For å kunne gå opp til fagprøve må du ha bestått teorieksamen i kjemiprosess, 3102 eksamen.   Fullført opplæring med bestått resultat fører fram til fagbrev i kjemiprosessfaget.  Sjå læreplanen her Læreplan i kjemiprosessfaget Vg3 / opplæring i bedrift (udir.no)   Kurset er kostnadsfritt for alle, men våre medlemmer blir prioritert.    Dette kurset er finansiert med BIO- midlar. Vil du vite meir? Sjå her: https://www.vestlandfylke.no/narings--og-samfunnsutvikling/kompetanse-i-arbeidslivet/utlysing-av-bio-midlar/ [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 120 timer 27 400 kr
12 Sep
Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Et fagbrevkurs er første steg på veien. [+]
Kjerneelementer i kjemiprosessfaget er: Helse, miljø og sikkerhetKjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å beskytte seg selv og andre mot skader, unngå helsemessige belastninger i form av slitasje og sykdom, og forstå viktigheten av systematisk sikkerhetsarbeid for å ivareta person- og prosessikkerhet. Det handler også om å håndtere maskiner og prosessutstyr på en trygg måte, beskytte indre og ytre miljø, kildesortere og resirkulere materialer. ProsessteknologiKjerneelementet prosessteknologi handler om trygg drift av prosessanlegg og tilhørende produksjonsprosesser og om råvarer, maskiner og prosedyrer. Det handler om å optimalisere arbeid ved bruk av datastyrte styringsverktøy og å ta i bruk ny og tilgjengelig teknologi. Videre handler det om å planlegge og vurdere arbeid og å samarbeide med andre fagmiljøer. Produksjon og dokumentasjonKjerneelementet produksjon og dokumentasjon handler om å framstille produkter basert på standardiserte kjemiske reaksjoner i industriell skala. Videre handler det om å kvalitetssikre, følge instrukser og prosedyrer og dokumentere arbeidet. SamhandlingKjerneelementet samhandling handler om å samarbeide med kolleger og andre faggrupper om å drifte prosessanlegg og å optimalisere produksjonen. Kjerneelementet handler også om etisk bevissthet og kritisk tenkning gjennom refleksjon og dialog. [-]
Les mer