Kurs: Konfliktforebyggende & konfliktdempende kommunikasjon - en praktisk innføring
Avonova