Kurs: Passasjer- og krisehåndtering 16t (STCW)
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter