Pedagogikk
Lærerassistent
Telemark
Du har valgt: Skien
Nullstill
Filter
Ferdig

-

40 timer 6 950 kr
Kurset gjennomføres i virtuelt klasserom i Teams. Sitt hjemme i din egen stue og følg undervisningen en kveld i uken i 10 uker.  Du trenger en pc med k... [+]
Kurset gjennomføres i virtuelt klasserom i Teams. Sitt hjemme i din egen stue og følg undervisningen en kveld i uken i 10 uker.  Du trenger en pc med kamera og lyd, og litt pc kunnskaper. Du trenger også minst B1 norsk.    Barnehage- og skoleassistent gir en grundig innføring i emner som er essensielle for alle som jobber med barn. Kurset kan være et godt utgangspunkt dersom du ønsker å jobbe i barnehage, SFO eller barneskole, men som verken har praksis eller teoretisk bakgrunn. Har du litt erfaring, kan også kurset være noe for deg.  Du vil få er kursbevis hvis du har fremmøte over 80 %. Dett kan være nyttig når du skal søke deg jobb som assistent. Da viser du hvilken kompetanse du har selv om du ikke har mye praktisk erfaring. Når du har opparbeidet deg mye erfaring, kan du ta fagbrevet i Barne- og ungdomsarbeider faget. Kravet for å ta fagbrevet er 5 års erfaring i 80% stilling eller 8700 timer. FAGENE. Våre dyktige lærere, som virkelig brenner for faget, vil gi en levende og målrettet innføring i det å jobbe med barn. Etter endt kurs vil du ha fått et godt grunnlag for å gjøre en god jobb som assistent.   Under kurset gjennomgås følgende fag/moduler: Å arbeide som assistent Oppvekstmiljø Menneskesyn og yrkesetikk Sosialisering Psykologi Helsefag Pedagogikk Barn med spesielle behov Kurset er lagt opp til undervisning ca 1 kveld i uken fra kl 17-21 i 10 uker.  FINANSIERING? Er du medlem i en fagforening så ta kontakt med dem for stipend muligheter.  Vi kan dele opp fakturaen i to for deg. Kurset må være betalt, når kurset er ferdig. 14 dagers avbestillingsfrist. [-]
Les mer
40 timer 6 950 kr
Å ARBEIDE SOM ASSISTENT/VIKAR I BARNEHAGE [+]
Rammeplan, generelle regler, lovverk Vikaren/assistentens rolle     MENNESKESYN OG YRKESETIKK Kommunikasjon Samspill voksne og barn Samspill foreldre og barn Samspill hjem og skole/barnehage Samspill i personalet SOSIALISERING Oppvekstarenaer Kjønnsroller Oppdragelse Samvær og samspill PSYKOLOGI Den motoriske og sansemessige utviklingen Den sosiale utviklingen Den emosjonelle utviklingen Den språklige utviklingen HELSEFAG Førstehjelp Forebyggende helsearbeid Helsetjenester knyttet til barnehage/skole Tegn på omsorgssvikt PEDAGOGIKK 1 Observasjoner Planarbeid Konflikter og grensesetting Inntrykk og uttrykk PEDAGOGIKK 2 Lek Musikk, dans og drama Forming Fysisk aktivitet/friluftsliv Litteratur og medier BARN MED SPESIELLE BEHOV Den vanskelige barndommen Ulike typer funksjonshemninger Kriser i barns liv Omsorgssvikt   Ta kontakt for finansierings informasjon [-]
Les mer