Kurs: Lederkurs for førstegangsledere/mellomlederopplæring
Bedriftsrådgiver Arne Kjelsnes