Kurs: Grunnkurs for assistenter og medhjelpere i helsesektoren
Norsk Helseinformatikk AS