Kurs: Grunnkurs i legemiddelhåndtering for assistenter og medhjelpere
Norsk Helseinformatikk AS