Kurs: Oppfriskningskurs for assistenter og medhjelpere i helsesektoren
Norsk Helseinformatikk AS