Kurs: Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for sykepleier/vernepleier
Norsk Helseinformatikk AS