Kurs: Praktisk møteledelse/Møteledelsesopplæring
Bedriftsrådgiver Arne Kjelsnes