HMS og sikkerhet
Sikkerhetskurs industri
Maskinsikkerhet
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Webinar 6 timer 2 850 kr
Få innsikt i relevant maskinregelverk, EU-direktiver og normer. Lær å velge gode løsninger og sikre at dokumentasjon blir ivaretatt og riktig utført. [+]
Målgruppe Montører, lærlinger, elektroentreprenører, saksbehandlere, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, elektropersonell i industrien og elektrolærere Kursinnhold Maskindirektivet/Forskrift om maskiner/ NEK EN 60204-1 Hva er en maskin? Hvor går grensesnittet mellom en installasjon og en maskin Gjennomgang av sentrale paragrafer i Forskrift om maskiner Gjennomgang av sentrale deler av NEK EN 60204-1:2018 Ombygging, endringer og vedlikehold av maskiner Krav til kvalifikasjoner Varighet6 timer [-]
Les mer
Nettkurs 880 kr
Vårt kurs i Grunnopplæring - Maskiner og redskap handler om tema som: Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. [+]
Kontakt kursleverandør for mer informasjon ved å trykke Les mer / Påmelding knappen på denne siden. Her finner du også filmklipp fra kurset. Om studiet Kurset «Maskin og redskap – Grunnopplæring» (også kalt Minimodul 1.1) handler blant annet om tema som arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Kurset kommer innom de nye forskriftene, ansvar, risikoanalyse, bruksanvisning, miljøvern, verneutstyr, vedlikehold, kontroll og andre viktige sikkerhetsinstrukser. Kurset vil sørge for en grunnleggende opplæring i lover og forskrifter, arbeidsmiljø. ansvar og konsekvenser, slik at du ikke behøver å gå like grundig gjennom dette temaet hver gang du får opplæring på en ny maskin eller redskap. Du trenger også en gjennomgang av utstyret, bruksanvisningen og selvfølgelig en sikker jobb analyse før du tar til med arbeidet. Hvem: For alle som skal betjene maskiner og redskap som kan medføre fare Varighet: 60 minutter + oppgaver Krav: Ingen Oppfølging: Opplæring i teori og praksis i hendhold til virksomhetens risikovurdering Språk: Norsk Tale: Ja Kursbevis: Kursbevis kan lastes ned etter bestått nettkurs, og arbeidsgiver kvitterer ved gruppearbeid Betingelser: Bestått eksamen med minst 75% riktige svar, og arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid   Pris: 880,- u/mva. (Kampanje: Nå subsidiert pris for yrkesfaglige skoler av pakkeløsning med Mini Modul 1.1 (Grunnopplæring i Maskin og Redskap) og Risikovurdering) [-]
Les mer
1 dag 4 990 kr
Få en innføring i og forståelse av maskindirektivets og maskinforskriftens funksjon og virkemåte. [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig.   Kurset gjennomføres som interaktivt nettkurs.   Maskinforskriften retter seg mot produsenter, deres representanter, importører, leverandører og andre forhandlere av maskiner. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.Forskriften gjelder ved konstruksjon, bygging og omsetning av maskiner, utskiftbart utstyr, sikkerhetskomponenter, løfteredskap, kjettinger, kjeder, tau og stropper, avtagbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger og delvis ferdigstilte maskiner.For maskiner som er unntatt fra forskriftene etter § 1 nr. 2, følger produktkravene i utgangspunktet av annet regelverk – eksempelvis produsentforskriften og kjøretøyforskriften. Maskinforskriften gjelder for de farer ved maskinene som ikke dekkes opp av de andre regelverkene.Formålet med maskinforskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter bygges slik at arbeidstakere, forbrukere, dyr og gjenstander er vernet mot skader på liv og helse, og ikke blir utsatt for uheldige belastninger.     Foreleser: Hermod Pettersen, Norsk Kraninspeksjon AS Hermod Pettersen har drevet med opplæring på og kontroll av arbeids¬utstyr i 26 år. Han ble valgt inn som leder av KTF i 2011 og satt før det to år som styremedlem av foreningen. Hermod var tidliger fagleder for sakkyndig virksomhet og teknisk kontrollorgan for personheis i Inspecta AS. Han er leder av fagrådet i Norsk Sertifisering, samt fast representant i Arbeidstilsynets fagforum og i kontrollrådet for personheis. Hermod er også godkjent som sakkyndig person iht. sjøfartsdirektoratets regelverk.   Kursene gjennomføres med videoløsningen Zoom som er en av verdens mest brukte undervisningsplattformer for interaktive kurs. Løsningen er enkel og krever ingen teknisk kompetanse - kun tilgang til internett! Du får tilsendt informasjon i forkant av kurset og en link som automatisk kobler deg til kurset.   Teknisk arrangør: Quality Norway AS [-]
Les mer
Nettkurs 880 kr
Kurset har blant annet tema som oppbygging, bruksegenskaper, bruksområde, betjening, vedlikehold og kontroll. [+]
Kontakt kursleverandør for mer informasjon ved å trykke Les mer / Påmelding knappen på denne siden. Her finner du også filmklipp fra kurset. Om studiet Vårt kurs i bruk av høytrykkspyler dekker krav for håndholdte høytrykkspylere over 250 bar, men bør også nyttes ved høytrykkspylere med lavere trykk. Kurset har blant annet oppbygging, bruksegenskaper, bruksområde, betjening, vedlikehold og kontroll. Vi har også fokus på økonomisk fordelaktiv bruk, for å på denne måte kunne redusere driftsutgifter, risiko for driftsstopp og skåne miljøet. Hvor mange kurs har du deltatt på som tar høyde for ergonomi og hygiene ved bruk av maskinen? Demonstrasjon av slamsuger, rørrenser, våtsandblåsing og annet utstyr til høytrykkspyler er med i kurset. Hvem: Alle ansatte Varighet: 68 minutter + oppgaver Krav: «Forskrifter om utførelse av arbeid» og tilhørende forskrifter. Oppfølging: Risikoanalyse av arbeidsgiver og praktisk opplæring i bruk av den aktuelle maskinen Språk: Norsk Tale: Ja Kursbevis: Kvittering hos arbeidsgiver ved gruppearbeid. Kursbevis for nedlasting ved nettkurs. Betingelser: Bestått eksamen med minst 75% riktige svar. Arbeidsgiver stiller krav ved gruppearbeid. Pris: 880,- u/mva. [-]
Les mer
1 dag 2 500 kr
Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018 [+]
Maskinforskriften   Målgruppe: Montører, lærlinger, elektroentreprenører, saksbehandlere, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, elektropersonell i industrien og elektrolærere. Kursinnhold: Maskindirektivet/Forskrift om maskiner/ NEK EN 60204-1 Hva er en maskin? Hvor går grensesnittet mellom en installasjon og en maskin? Gjennomgang av sentrale paragrafer i Forskrift om maskiner Gjennomgang av sentrale deler av NEK EN 60204-1:2018 Ombygging, endringer og vedlikehold av maskiner Krav til kvalifikasjoner Varighet: 6 timer [-]
Les mer