Kurs: MTO- Menneske, teknologi og organisasjon
Universitetet i Stavanger