Kurs: MEDISINSK BEHANDLING (STCW)
Norsk Brannvern Institutt (NBI)