Alle kategorier
Du har valgt: Natur- og realfag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 år
På forespørsel
På forespørsel
Ønsker du å bli ingeniør, men mangler kompetanse for å starte på ingeniørutdanning? Da bør du søke på forkurs for ingeniørutdanning! [+]
Universitetet tilbyr ettårig forkurs på UiA i Grimstad samt på Kvadraturen videregående skole i Kristiansand.     Forkurset er beregnet for søkere som for eksempel har tatt en ren yrkesfaglig studieretning i videregående skole, søkere som ikke fyller kravene i matematikk og fysikk for direkte opptak til ingeniørutdanning, eller voksne med lang arbeidserfaring. Studentene på forkurset får tett oppfølging av lærere i de viktigste grunnlagsfagene for ingeniørutdanningen. Bestått forkurs kvalifiserer for opptak til alle ingeniørutdanninger i Norge.   [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Årsstudiet i fysikk inneholder klassisk og moderne fysikk: Mekanikk, moderne fysikk med relativitetsteori, elektromagnetisme og eksperimentalfysikk. [+]
Årsstudiet i fysikk inneholder klassisk og moderne fysikk: Mekanikk, moderne fysikk med relativitetsteori, elektromagnetisme og eksperimentalfysikk. Utviklingen av fysikkens teorier blir presentert i et eget kurs: Fysikkens historie. Årsstudiet inneholder 10 studiepoeng matematikk. De som har matematikk, kan velge astrofysikk (hvis det er nok påmeldte). I tillegg inngår opplæring i aktuelle regneprogram, tegneprogram og elektroniske målinger.   Studiet kan inngå i bachelorprogrammet matematikk og fysikk. Studiet kan også kombineres med andre fag til en selvvalgt bachelorgrad.   Kombinert med andre fag og praktisk-pedagogisk utdanning gir det grunnlag for å undervise i videregående skole.   50/60 av studiepoengene kan inngå i universitetenes emnegruppe i fysikk.   [-]
Les mer
1 dag 1 300 kr
På forespørsel
Introduksjon av fremmede arter til norsk natur har pågått i lang tid, ikke minst i form av bevisst flytting og utsetting. Klimaendringer og økt aktivitet fører til at sta... [+]
Problemene fremmede arter fører med seg er mange. De har igjen kommet i fokus de senere årene i forbindelse med utgivelsen av Norsk svarteliste, gjennom arbeidet med tilstandsvurderinger og tiltaksprogrammer som følger av   Vanndirektivet og med egne fylkesvise handlingsplaner. Det vil i fremtiden bli behov for økt innsats for å bekjempe fremmede arter og hindre spredning til nye vannforekomster.   Seminaret vil gi en generell innføring i problemer med fremmede arter i norske vannforekomster. Det vil presenteres konkrete eksempler fra både ferskvann og marine områder, med fokus på forvaltning; bekjempelse, forebygging og overvåking.   [-]
Les mer
1 time 550 kr
Vi underviser elever i matematiske fag og naturfag på 1T eller R1 videregående skole nivå. [+]
Har du en målsetning å forbedre dine matematiske kunnskaper eller styrke dine karakterer? Da kan det være lurt å vurdere privat undervisning i matematikk.Her hjelper vi studenter uansett nivå og bakgrunn å forstå matematikk. Vi elsker matematikk som vitenskap, og vi håper å vise deg at matte er et fint fag.En klassetime på 45 minutter  til kun 550 NOK.  Vi underviser på engelsk men med noen forklaringer på norsk. Læreren har doktorgrad i matematikk og fysikk. Hun har jobbet som lektor på Universitet i Boise, USA og nå jeg er seniorforsker på Universitet i Bergen. [-]
Les mer
2 dager 6 300 kr
På forespørsel
Arealplanlegging - grunnkurs er et tilbud til deg som har behov for kjennskap til reguleringsplanlegging og ønske om å jobbe mer aktivt med slike planer [+]
Kurset gir deg en grunnleggende innføring i reguleringsplanlegging, og har som mål å gjøre deg i stand til å:- forstå innholdet i en reguleringsplan- forstå hvilke virkninger en reguleringsplan har- forstå hvordan en planprosess skal gjennomføresDet kreves ingen forkunnskaper. Begrenset antall deltakere.Foreleser:Lars Syrstad, Rambøll Norge AS [-]
Les mer
1 dag 6 500 kr
På forespørsel
REACH - Europas nye kjemikalieregelverk.Få kunnskap om hva REACH betyr for din virksomhet! [+]
Få kunnskap om hva REACH betyr for din virksomhet!Formålet med kurset er å gi deg kunnskap om hva REACH er - og hva det betyr for deg og din virksomhet. Kurset gir deg praktisk veiledning slik at du lettere kommer i gang med implementering av REACH på en god måte. Med REACH får virksomheten større ansvar for kunnskap om og sikkerhet ved bruk av kjemikalier. Det er virksomheten selv som er ansvarlig for å følge regelverket. Kurset er bygget opp som  en kombinasjon av et nettbasert forkurs, kurshefte og påfølgende kursdag. Viktige tema  på kurset hovedelementene i det nye regelverket ulike roller og plikter hjelp til å komme i gang drøfting av egne problemstillinger praktiske konsekvenser for meg og min virksomhet MålgruppePersoner som arbeider innenfor HMS, salg og markedsføring, innkjøp og forskning samt ledelsen i virksomheten.Bransjer: Produsenter og importører av kjemikalier og produkter som inneholder kjemikalier, samt profesjonelle brukere av disse. Eksempel på en forsyningskjede hvor alle blir berørt av REACH er importør av råstoffer, malingsprodusenter og profesjonelle brukere av maling. BakgrunnREACH står for registrering, evaluering og autorisasjon av kjemikalier. REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. Dette gjelder også Norge gjennom EØS-avtalen. REACH innebærer felles registrering og regulering av nye og eksisterende kjemiske stoffer. REACH er av stor betydning for næringslivet, fra større kjemikalieindustri til mindre virksomheter som framstiller, produserer, importerer, bruker eller distribuerer kjemikalier eller faste bearbeidede produkter. Mer om REACH: Norsk Industri: http://www.norskindustri.no/reach SFT: http://www.sft.no/reach   [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Studiet inneholder emner i kalkulus, algebra, geometri, statistikk, differensiallikninger og modellering. [+]
Målet for årsstudiet er å gi studentene en solid innføring i matematikk. Studiet inneholder emner i kalkulus, algebra, geometri, statistikk, differensiallikninger og modellering.   Studiet gir faglig grunnlag for å undervise i matematikk i grunnskole og i videregående skole. I skolen er det stort behov for lærere med godt grunnlag i matematikk.   Studiet er identisk med første året i bachelorstudiet i matematikk og fysikk og første året i femårig integrert masterprogram i matematikkdidaktikk.   [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Studiet gir studentene solide kunnskaper i matematikk og fysikk, samt et grunnlag i statistikk. [+]
Studiet gir studentene solide kunnskaper i matematikk og fysikk, samt et grunnlag i statistikk. Det gir god bakgrunn for videre studier i matematikk og i matematikktunge fag som for eksempel fysikk, geofysikk og mekanikk, og for studier i ingeniørfag og andre realfag. Sammen med fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer det for opptak til masterprogrammet i matematikkdidaktikk ved UiA.   Studiet gir grunnlag for å undervise i matematikk i grunnskole og videregående skole og i fysikk i videregående skole når PPU tas i tillegg. Aktuelle arbeidsplasser er også industri med forsknings- og utviklingsavdelinger   Oppbygging: 1. studieår Kalkulus 1 (10) Algebra (10) Geometri Kalkulus 2 (10) Statistikk 1 (10) Modellering og differensiallikninger 1 (10) 2. studieår Mekanikk (10) Elektromagnetisme (10) Beregningsorientert matematikk (10) Moderne fysikk (10) Fysikkens historie (10) Eksperimentalfysikk (10) 3. studieår Modellering og differensiallikninger 2 (10) Lineær algebra (10) Ex.phil (10) Statistikk 2 (10) Reell analyse (10) Innføring i FoU-arbeid (10) [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Studiet gir solide kunnskaper i økonomi og finans i tillegg til et godt grunnlag i matematikk og statistikk. [+]
Studiet gir solide kunnskaper i økonomi og finans i tillegg til et godt grunnlag i matematikk og statistikk. Aktuelle arbeidsplasser er i privat næringsliv, f.eks. innen bank og forsikring, og i industri med forsknings- og utviklingsavdelinger.   Studiet gir grunnlag for å undervise i matematikk i grunnskole og videregående skole og i økonomi i videregående skole når det kombineres med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).   Studiet kvalifiserer for videre studier i matematikk og økonomi og gir også et godt grunnlag for videre studier i finans. Det kvalifiserer for opptak til masterprogram i økonomi og administrasjon – siviløkonom. Sammen med PPU kvalifiserer det også for opptak til masterprogrammet i matematikkdidaktikk.   Innhold:   1. Studieår  Kalkulus 1 (10) Finansregnskap med analyse (10) Samfunnsvitenskapelig metode (5) Økonomisk tenkning og etikk (5) Kalkulus 2 (10) Statistikk 1 (10) Kostnads- og inntektsanalyse (10)   2. Studieår Organisasjon og ledelse (7,5) Markedsføring (7,5) Makroøkonomi (7,5) Mikroøkonomi (7,5) Statistikk 2 ( 10) Modellering og differensiallikninger 1 (10) Rettslære (5) Organisasjon og ledelse (5) 3. Studieår Beregningsorientert matematikk (10) Lineær algebra (10) Finansiering og investering (10) Derviater og risikostyring (7,5) Corporative Finance (7,5) Stokastiske prosesser og finans (15)       [-]
Les mer
1 semester
På forespørsel
Realfag og teknologi er et tilbud for søkere som mangler fordypning i matematikk og fysikk for opptak til bachelorstudier i ingeniørfag. [+]
Realfag og teknologi er et tilbud for søkere som mangler fordypning i matematikk og fysikk for opptak til bachelorstudier i ingeniørfag. Studiet inneholder matematikk og fysikk spesielt rettet mot teknologifagene. Det benyttes læringsprinsipper som er så praktiske som mulig, for å legge best mulig til rette for mestring av realfagene. Studiet har vært en suksess siden det ble lansert i 2005, både når det gjelder antall studenter uteksaminert og ikke minst eksamensresultater. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
En framtidsorientert norsk industri krever medarbeidere som har evne til å omstille seg raskt og til å heve sin kompetanse i takt med den teknologiske utvikling. [+]
Økende internasjonalisering vil gjennom utvidet markedstilgang gi grunnlag for vekst i norsk Næringsmiddel- og prosessindustri. Teknisk fagskole skal med sin utdanning som bygger på praktisk erfaring fra næringslivet, bidra til å dekke industriens og næringens behov både for lederutdanning og kompetanse for å håntere avanserte teknisk oppgaver, og samtidig tilfredstille ulike setifiseringskrav. Næringslivet etterspør fagteknikere både til olje og gass prosessering, og til norsk prosess og næringsmiddelindustri. [-]
Les mer
Nettstudier 4 590 kr
Dette nettkurset gir deg kunnskap innen matematikk P Vg1 på videregående skole og fokuserer på tall og algebra, geometri, sannsyn, funksjoner og økonomi. Sammen med Vg2 P... [+]
Matematikk P Vg1 Generell studiekompetanse Dette nettkurset gir deg kunnskap innen matematikk P Vg1 på videregående skole og fokuserer på tall og algebra, geometri, sannsyn, funksjoner og økonomi. Sammen med Vg2 P dekker kurset kravene til generell studiekompetanse. Varighet: Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på. Studiebelastning: 5 uketimer som tilsvarer 140 årstimer Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs at du må ha minst 420 årstimer i skoleåret for å få støtte. Læremidler som inngår i kursprisen: Matematikk for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Øistein Gjøvik og Hermund A. Torkildsen 2013. Læremidler som ikke inngår i kursprisen: I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen. Målgruppe: Kurset er utviklet for deg som vil ha generell studiekompetanse, eller ønsker å gå opp til eksamen på nytt for å få en bedre karakter. Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle. Karakterer og kursbevis: Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen. Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no . Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Pris per eksamen er ca. kr. 300, men kan variere fra fylke til fylke. Kursbeskrivelse: Kurset er basert på læreplanen i matematikk P for Vg1 http://www.udir.no/kl06/MAT1-03/   Faget er delt opp i følgende fem hovedområder/studieenheter: tall og algebra geometri sannsyn funksjoner økonomi Hver studieenhet består av: Kompetansemål for studieenheten Tekst om emnet Bloggoppgaver Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter Andre øvingsoppgaver og quizzer Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer [-]
Les mer
Nettstudier 4 600 kr
Dette nettkurset gir deg kunnskap innen matematikk P Vg2 på videregående skole. Sammen med Vg1 P dekker kurset kravene til generell studiekompetanse i matematikk. [+]
Matematikk P Vg2 Generell studiekompetanse Dette nettkurset gir deg kunnskap innen matematikk P Vg2 på videregående skole. Sammen med Vg1 P dekker kurset kravene til generell studiekompetanse i matematikk. Varighet: Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på. Studiebelastning: 3 uketimer som tilsvarer 84 årstimer Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs at du må ha minst 420 årstimer i skoleåret for å få støtte. Læremidler som inngår i kursprisen: Matematikk for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Øistein Gjøvik og Hermund A. Torkildsen 2013. Læremidler som ikke inngår i kursprisen: I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen. Målgruppe:  Kurset er utviklet for deg som vil ha generell studiekompetanse, eller ønsker å gå opp til eksamen på nytt for å få en bedre karakter. Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle. Karakterer og kursbevis: Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen. Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no . Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Pris per eksamen er ca. kr. 300, men kan variere fra fylke til fylke. Kursbeskrivelse: Kurset er basert på læreplanen i matematikk P for Vg2 http://www.udir.no/kl06/MAT1015/   Faget er delt opp i følgende fem hovedområder/studieenheter: tall og algebra i praksis statistikk modellering funksjoner i praksis eksamenstrening Hver studieenhet består av: Kompetansemål for studieenheten Tekst om emnet Bloggoppgaver Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter Andre øvingsoppgaver og quizzer Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer [-]
Les mer
Nettstudier 5 520 kr
Dette nettkurset gir deg kunnskap innen Matematikk 2P-Y, Vg3 påbygging til generell studiekomptanse. [+]
Matematikk 2P-Y Generell studiekompetanse Dette nettkurset gir deg kunnskap innen Matematikk 2P-Y, Vg3 påbygging til generell studiekomptanse. Varighet: Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på. Studiebelastning: 5 uketimer som tilsvarer 140 årstimer Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs at du må ha minst 420 årstimer i skoleåret for å få støtte. Læremidler som inngår i kursprisen: Matematikk 2P-Y for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Øistein Gjøvik og Hermund A. Torkildsen 2013. Læremidler som ikke inngår i kursprisen: I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen. Målgruppe:  Kurset er utviklet for deg som har påbegynt eller fullført yrkesfaglig utdannelse og ønsker generell studiekompetanse. Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle. Karakterer og kursbevis: Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen. Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no . Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Pris per eksamen er ca. kr. 300, men kan variere fra fylke til fylke. Kursbeskrivelse: Kurset er basert på læreplanen i matematikk 2P-Y, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse  http://www.udir.no/kl06/MAT6-02/   Faget er delt opp i følgende fem hovedområder/studieenheter: tall og algebra i praksis statistikk og sannsyn funksjoner i praksis modellering eksamenstrening Hver studieenhet består av: Kompetansemål for studieenheten Tekst om emnet Bloggoppgaver Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter Andre øvingsoppgaver og quizzer Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer [-]
Les mer
Nettstudier 4 900 kr
Naturfag Vg3 gir deg kunnskap innen naturfag på videregående skole og inngår i påbygging til generell studiekompetanse. Kurset er basert på læreplanen i naturfag. [+]
Naturfag Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Dette nettkurset gir deg kunnskap innen naturfag på videregående skole og inngår i påbygging til generell studiekompetanse. Kurset er basert på læreplanen i naturfag, og tar for seg alle hovedområdene: Forskerspiren, Bærekraftig utvikling, Stråling og radioaktivitet, Energi for fremtiden og Bioteknologi. Varighet: Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på. Studiebelastning: 3 uketimer som tilsvarer 84 årstimer Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs at du må ha minst 420 årstimer i skoleåret for å få støtte. Læremidler som inngår i kursprisen: Naturfag – VG3 påbygging til generell studiekompetanse for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Ragnhild Bach, 2013. Læremidler som ikke inngår i kursprisen: Vi vurderer å anbefale en lærebok. Målgruppe: Kurset er utviklet for deg som har påbegynt eller fullført yrkesfaglig utdannelse og ønsker generell studiekompetanse. Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle. Karakterer og kursbevis: Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen. Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no . Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler. Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Pris per eksamen er ca. kr. 300, men kan variere fra fylke til fylke. Kursbeskrivelse: Kurset er basert på læreplanen i naturfag VG3 påbygging til generell studiekompetanse, NAT 1003 www.udir.no/kl06/NAT1003   Faget er delt opp i følgende fem hovedområder fra læreplanen: Forskerspiren Bærekraftig utvikling Stråling og radioaktivitet Energi for fremtiden Bioteknologi Hovedområdene belyses i et antall studieenheter som består av: Kompetansemål fra læreplanen Tekst om emnet Bloggoppgaver Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.