Språkkurs og språkreiser
Norsk
Norskkurs
Du har valgt: Finnmark
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Bedriftsintern
For bedrifter: Norskopplæring for dine medarbeidere med kort formell utdanning. Kurset finansieres av staten. Kompetansehuset Neo søker midler og arrangerer kurset. [+]
Kompetansepluss-kurs (tidligere BKA-kurs - Basiskompetanse i Arbeidslivet)   Kompetansepluss er gratis utdanning for voksne som styrker grunnleggende ferdigheter i norsk, data, skriving og lesing Få voksenopplæring på jobben! På kurs i Kompetansepluss kan dine medarbeidere styrke sine ferdigheter i muntlig norsk, skriftlig norsk, det å lese og forstå informasjon på norsk, samt matematikk og grunnleggende dataferdigheter. Kursene gir god kompetanseutvikling rettet mot akkurat det dere driver med i deres virksomhet. Du kan velge yrkesrettet kurs i lesing og skriving i kombinasjon med data, norskopplæring i kombinasjon med data, eller ren norskopplæring eller ren dataopplæring. Mulighetene er mange. Kursene passer også for medlemmer i lag og foreninger.   Praktisk informasjon  Kurset foregår på arbeidsplassen med ca. 10 personer i hver gruppe. En gruppe kan være sammensatt av personer fra flere virksomheter.  Tidspunkt og ukedag(er) for kurset tilpasses bedriftens ønsker. Kursets lengde kan variere fra 50 timer til 200 timer, det kommer an på medarbeidernes motivasjon og hvor mye de trenger å lære. Lærerne på kurset er erfarne og engasjerte pedagoger og lærere.    Positive endringer for bedriften Kompetansepluss-kurs gir kompetanseheving til de medarbeiderne som trenger det mest. De fleste som har gjennomført kurs rapporterer at det nå er bedre kommunikasjon og samarbeid, og bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver. Noen virksomheter opplever at HMS-rutinene følges bedre opp enn før, og at bedre kommunikasjon fører til økt trivsel, og dermed lavere sykefravær.   Ingen kostnader for din bedrift/din forening Kursene finansieres av Staten, gjennom Kompetanse Norge. Jobbkursene er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Tanken er at dersom den enkelte mestrer grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, muntlige ferdigheter, data og hverdagsmatematikk, blir ikke veien så lang for å skaffe seg ny jobb dersom jobben de har faller bort. Kompetansehuset Neo skriver søknad på vegne av din virksomhet og står ansvarlig for midlene overfor Kompetanse Norge. Hovedutlysning er september hvert år, med søknadsfrist i november.   Kursene handler om det deltakerne trenger i hverdagen Kursene er lagt opp til å være nyttige for akkurat deres virksomhet, og vi legger derfor mye arbeid i å tilpasse kursene. Vi lager en yrkesprofil som viser hva deres medarbeidere trenger å kunne av lesing, skriving, data, muntlige ferdigheter og hverdagsmatematikk på jobben. Vi søker å legge opp kursene så nær virkeligheten som mulig, derfor bruker vi skriv, skjemaer, personalhåndbok og realistiske situasjoner i undervisningen. På kurset lærer de norsk språk:- Kurs i muntlige ferdigheter kan for eksempel handle om det å gi en beskjed, det å sjekke at man har forstått en beskjed, å kunne fortelle hva som har skjedd dersom det har vært en nestenulykke, det å kunne snakke med kunder om produkter med mer. - Kurs i lesing og skriving kan handle om å forstå personalhåndboken, kunne lese skriv fra virksomheten, det å kunne skrive en avviksrapport, det å kunne skrive en beskjed med mer. Datakurs for medarbeidere kan handle om å sende epost med vedlegg, bli enda bedre på excel, skrive i Word, beherske håndholdte terminaler med mer. For ansatte med fag- eller lederansvar kan opplæringen fokusere på å rapportere i excel, lage presentasjoner eller andre mer avanserte temaer.  Kurs i hverdagsmatematikk kan handle om å beregne tid, volum, avstander, gjøre overslag med penger, enkel prosentregning, det å måle riktig, med mer.   Hvorfor velge Kompetansehuset Neo som leverandør? Du får en oversikt over nivået til alle deltakerne når de starter kurset, og det lages også en slik oversikt når kurset er ferdig.  Du får se kjøreplanen som angir når de lærer hva på kurset. Der står det når de lærer de ulike momentene i yrkesprofilen - som det å kunne samtale med kunder, det å kunne gi og ta imot enkle beskjeder, eller andre momenter i yrkesprofilen. Det betyr at dere som kunde vet når dere kan forvente hva av de som går på kurs. Vi fører oppmøtet på en nettløsning der du kan logge dere på og følge oppmøtet på alle deres kurs. Vi har en pedagogisk leder som besøker alle kurs og sikrer kvaliteten på kursene. Alle som har fullført kursene får selvsagt kursbevis.     [-]
Les mer
Nettbasert kurs 54 timer 5 999 kr
På forespørsel
Kurs dla początkujących – A1 (tok indywidualny) [+]
Kurs dla początkujących – A1 (tok indywidualny) Kurs ten został przygotowany z myślą o osobach, które zaczynają naukę języka norweskiego. Jest on stworzony w oparciu o program nauki języka norweskiego oraz wiedzy ogólnospołecznej dla osób dorosłych ("Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap dla voksne") ustanowiony przez VOX (Norweska Agencja ds. Kształcenia przy Ministerstwie Edukacji). Kurs ten stanowi pierwszy krok na drodze do zdania oficjalnych egzaminów ze znajomości języka norweskiego: Norskeprøve 2 (A2) i Norskprøve 3 (B1). Kurs na poziomie A1 obejmuje naukę rozumienia norweskiego alfabetu, tworzenia podstawowych struktur zdaniowych, wyrażeń językowych oraz prostych wypowiedzi o sobie samym i swoim codziennym otoczeniu. Po ukończeniu tego kursu uczeń powinien być w stanie uczestniczyć w rutynowych rozmowach na poziomie podstawowym. Kurs dla początkujących A1 oferujemy z udziałem lektorów mówiących w następujących językach: polski, angielski, niemiecki, francuski oraz portugalski. W celu otrzymania dodatkowych opcji językowych prosimy o kontakt. W ramach kursu zapewniamy: 54 indywidualne lekcje (po 45 min.) z lektorem online, akces do platformy edukacyjnej, poziom A1, materiały edukacyjne (testy, gry, cyfrowe fiszki), roczny dostęp do materiałów dydaktycznych "Ny i Norge" oraz najnowszej wersji e-booka (cyfrowy podręcznik), a także plików dźwiękowych, bezpłatny zestaw słuchawkowy**(na życzenie ucznia).   Szacunkowy całkowity czas trwania kursu wynosi 94 godziny (wliczając czas pracy własnej).   Wymagania, jakie należy spełnić, aby móc wziąć udział w kursie A1: zdolność płynnego czytania i pisania w swoim języku ojczystym, dobra znajomość alfabetu łacińskiego, nie ma potrzeby posiadania jakiejkolwiek wiedzy z zakresu języka norweskiego.   Jeśli nie należysz do grupy osób spełniających powyższe wymagania, prosimy zapoznaj się z ofertą naszego Kursu Wstępnego – Alfabetiseringskurs.   Cele kursu Norint na poziomie A1: nauka alfabetu norweskiego, nauka rozpoznawania oraz wymowy dźwięków typowych dla języka norweskiego, rozumienie krótkich fraz, które są związane z rodziną i codziennym życiem, rozumienie i zdolność tworzenia prostych pytań, zdolność do wyrażania własnych doświadczeń życiowych w bardzo prosty sposób, rozumienie prostych czynności dnia codziennego, zdolność podawania krótkich i prostych informacji dotyczących znanych tematów, umiejętność prowadzenia prostej rozmowy o sobie samym, rodzinie i życiu codziennym, zdolność czytania krótkich, prostych tekstów, dostosowanych do poziomu nauki, umiejętność rozumienia i podawania danych osobowych, zdolność tworzenia i wysyłania prostych wiadomości tekstowych (SMS) w języku norweskim.   Kurs na poziomie A1 skupia się przede wszystkim na opanowaniu podstawowych zdolności komunikacji w języku norweskim, na tematach związanych z życiem codziennym, rodziną, domem i zdrowiem. Kolejne podstawowe zagadnienia dotyczą korzystania z transportu, poczty, sklepów, szkół, itp. Ze względu na ograniczenia czasowe kurs ten zapoznaje z powyższymi zagadnieniami na poziomie bardzo podstawowym. Jeżeli jednak uczeń zechce skupić się na którymś z tematów i opracować go w bardziej szczegółowy sposób, istnieje taka możliwość. Należy jednak o takiej indywidualnej potrzebie poinformować swojego lektora podczas pierwszych zajęć.   [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Dette er tilbudet for utlendinger som vil studere norsk språk og dessuten bli kjent med norsk kultur og samfunnsliv. [+]
Elevene her trenger ingen forkunnskaper i norsk.Norskkurset starter på begynnernivå og vil gi eleven en grundig innføring i språket.   Undervisningen foregår ikke bare i klasserommet, men elevene er også med på korte og lengre studieturer hvor de får praktisert språket og samtidig får et innblikk i norsk samfunnsliv. Linjefaget har minst en hyttetur over to,tre dager og en ukes studietur til Oslo.   Elevene vil få være med på kulturarrangementer på skolen og i nærmiljøet. Elevene på norsklinja er integrert med de norske elevene på skolen. De bor sammen på internat og deltar på skolens øvrige undervisning på lik linje med de norske elevene. En styrke ved vår skole er vårt internasjonale fellesskap mellom ungdommer fra ulike land. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.