Kurs: Kommunikasjon og grensesetting. Bedriftsinternt.
Norsk Psykologassistanse