Kurs: ”Presentasjonsteknikk". Målrettet bedriftsintern opplæring.
Involvèr!