Kurs: Planlegging, oppfølging og kontroll i prosjekter
Metier OEC