Kurs: Lederskap i prosjekter
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening