Kurs: Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (STCW A-VI/1)
SOTS kurssenter