Kurs: Grunnleggende brannkurs for skipsfart
Norsk Brannvern Institutt (NBI)