Kurs: Hvordan lære effektivt? – for deg som jobber med elever i ungdomsskolen, videregående skole og i voksenopplæringen
Bro AOF