Kurs: Opplæring og trening for maritime instruktører
RS Sjøredningsskolen