Kurs: SSO - Ship Security Officer
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter