Kurs: STCW - Videregående Sikkerhetskurs for sjøfolk - IMO80
Norsk Senter for Offshoreutdanning (NOSEFO)