Kurs: STCW - Videregående Sikkerhetskurs for sjøfolk oppdatering - 24 timer
Norsk Senter for Offshoreutdanning (NOSEFO)