Kurs: SJØFOLK MED SÆRLIGE SIKRINGSPLIKTER
Bodin sikkerhets- og maritimt kurssenter