Kurs: Sjøfolk med særlige sikringsplikter
Bodin vgs. Sikkerhetssenteret og Nordland Fagskole