Økonomikurs
Du har valgt: Siviløkonom utdanning
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff i Siviløkonom utdanning
 

Nettbasert kurs
MBA - Master of Business Administration er en internasjonalt anerkjent grad som kan åpne mange dører i arbeidsmarkedet, både i Norge og i utlandet. [+]
Sikter du mot en lederstilling i næringslivet eller offentlige institusjoner, er en MBA et naturlig valg. MBA-studiet egner seg godt for deg som har noe arbeidserfaring, og gir et godt grunnlag for karriereutvikling. Studiets styrke er dets tverrfaglighet. Som student eksponeres du for et bredt spekter av problemstillinger som er relevante i moderne forretningsvirksomheter. De ulike kursforfatterne er alle internasjonale kapasiteter innen sine fagområder, og det er imponerende å se hvordan man har klart å kombinere behov for akademisk grundighet og praktisk relevans. MBA-graden gir deg kunnskap om emner som er grunnleggende for ledelse. Du vil utvikle analytiske ferdigheter som er uunnværlige i problemløsning og beslutningstaking. Den vil gi deg forståelse om ledelsesprosessen og menneskelig atferd i organisasjoner, og gi innsikt i skiftende forretningsklima, økonomiske, sosiale og politiske miljøer som påvirker den kommersielle verden. Studiet er krevende, og du får ingen MBA fra Heriot-Watt University uten å legge ned et stort arbeid. Belønningen kommer ved at du blir attraktiv i arbeidsmarkedet. Tilbakemeldingen fra tidligere studenter er at en MBA fra Heriot-Watt er en respektert kvalifikasjon i næringslivet og at den bidrar til å åpne de rette dørene. Velg selvstudium eller undervisningsbasert studie Du kan velge å ta MBA studiet som undervisningsbasert, som selvstudium, eller som en kombinasjon (se mer informasjon lengre ned på siden).   Velger du å delta på samlinger er dette svært givende. Alle har med seg gode erfaringer fra tidligere utdanning og praksis, noe som fører til spennende dialoger og meningsutvekslinger som kommer alle parter til gode. Krevende studie med god belønning Studiet er krevende, og man får ingen MBA fra Heriot-Watt University uten å legge ned et stort arbeid. Belønningen kommer ved at du blir attraktiv i arbeidsmarkedet.   Tilbakemeldingen fra tidligere studenter er at en MBA fra Heriot-Watt er en respektert kvalifikasjon i næringslivet og at den bidrar til å åpne de rette dørene.   LÆRINGSMÅL Gjennom studiet vil du utvikle analytiske evner, forståelse for ledelsesprosesser og menneskelig atferd i organisasjoner. Du vil få innsikt i endringer i forretningsmessige omgivelser, sosiale og politiske forhold som påvirker organisasjonen. Videre vil du få et godt teoretisk grunnlag innen økonomi, finans, markedsføring og strategiutvikling.   JOBBMULIGHETER Sikter du mot en lederstilling i næringslivet eller offentlige institusjoner, er en MBA et naturlig valg. MBA- studiet egner seg godt for deg som har noe arbeidserfaring, og gir et godt grunnlag for karriereutvikling. [-]
Les mer
På forespørsel
Masterprogrammet skal utdanne siviløkonomer med solid og aktuell fagkunnskap i økonomi og ledelse. [+]
UiA tilbyr treårig bachelorprogram i økonomi og administrasjon etterfulgt av et toårig masterprogram som fører fram til graden master i økonomi og administrasjon - siviløkonom. Det er to veier fram til mastergrad og siviløkonomtittel. Studentene kan søke opptak til det femårige masterprogrammet eller de kan søke opptak på toårig masterprogram etter fullført bachelorprogram i økonomi og administrasjon.     Masterprogrammet skal utdanne siviløkonomer med solid og aktuell fagkunnskap i økonomi og ledelse. Siviløkonomer er attraktive innenfor alle deler av næringslivet - bank og finans, konsulent- og rådgivningsvirksomhet, handel og produksjon m.v. Også offentlig forvaltning etterspør siviløkonomer, blant annet til oppgaver med generell administrasjon, budsjett og økonomioppgaver, revisjon og kontroll. Antakelig er siviløkonomutdanningen en av de mest anvendelige utdanninger som kan tas med sikte på deltakelse i arbeidslivet. Fullført utdanning kan også kvalifisere for opptak til doktogradsprogrammet i International Management ved UiA eller til andre doktorgradsprogram i inn- og utland.     Det toårige masterprogrammet består av: Obligatoriske emner Fordypningsemner Valgemner Masteroppgave   De obligatoriske emnene gir et felles fundament i økonomi og administrasjon samt vitenskapelig metode. I andre og tredje semester velger studentene et fordypningsområde og valgemner. I siste semester skal studentene skrive en masteroppgave (30 studiepoeng). Problemstilling og tema i masteroppgaven må være knyttet til fordypningen.     Masterstudentene vil dra nytte av bredden i fagmiljøet som blant annet omfatter innovasjon og entreprenørskap, finans, marketing, organisasjon, prosjektstyring, regnskap, samfunnsøkonomi, strategi og utviklingsproblematikk.     Studentene kan velge mellom fordypningsområdene: Eiendomsøkonomi Finansiell styring Økonomisk styring Internasjonal ledelse Strategi og ledelse Internasjonal økonomi og shipping Prosjektadministrasjon   Det kan ikke påregnes at alle fordypningsområdene blir undervist hvert år. Hvilke fordypningsområder som gis, vil bl. a. være avhengig av de valg studentene foretar. Det kan bli endringer i hvilke emner som tilbys i de ulike fordypningsområdene.   Fullført femårig studium gir mastergrad i økonomi og administrasjon - siviløkonom.   Undervisning på engelsk: Flere emner vil bli undervist på engelsk. Gode engelskkunnskaper vil derfor være en fordel. Masterprogrammet kan i sin helhet tas på engelsk med fordypning i internsjonal ledelse. Utenlandsopphold: Det vil være mulig å reise ut som utvekslingsstudent i andre eller tredje semester.   [-]
Les mer
5 år
På forespørsel
Siviløkonomer er attraktive innenfor alle deler av næringslivet - bank og finans, konsulent- og rådgivningsvirksomhet, handel og produksjon m.v. [+]
Siviløkonomer er attraktive innenfor alle deler av næringslivet - bank og finans, konsulent- og rådgivningsvirksomhet, handel og produksjon m.v. Også offentlig forvaltning etterspør siviløkonomer i større grad enn tidligere, blant annet til oppgaver med generell administrasjon, budsjett og økonomioppgaver, revisjon og kontroll. Antakelig er siviløkonomutdanningen en av de mest anvendelige utdanninger som kan tas med sikte på deltakelse i arbeidslivet.   Det femårige studiet erstatter den tidligere fireårige siviløkonomutdanningen. Studiet er organisert som en 3 + 2 modell der studenter får utstedt bachelorgraden etter tre år.   Studenter som tas opp til den femårige utdanningen, trenger ikke søke opptak til de to siste årene, men er garantert et femårig løp. Fullført femårig studium gir mastergrad i økonomi og administrasjon - siviløkonom. De tre første årene er identiske med bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon. De to siste årene gir solide kunnskaper i økonomisk-administrative fag og et godt fundament for kompetansekrevende stillinger i privat og offentlig sektor. Se egen omtale av toårig masterprogram i økonomi og administrasjon - siviløkonom. Fullført utdanning kan blant annet kvalifisere for opptak til doktogradsprogram i International Management ved Høgskolen i Agder.     [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;