IT-kurs
IT kompetanse
Studier i informatikk
Østfold
Du har valgt: Halden
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 treff ( i Halden ) i Studier i informatikk
 

Nettstudier 1 semester 4 980 kr
På forespørsel
Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagerteknologier (cache og ulike typer primær- og sekundærlager), kontrollere... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Ingen Innleveringer: For å kunne gå opp til eksamen må 8 utvalgte øvingsoppgaver være godkjente. Det settes krav til at studenten har tilgang til en PC som kan brukes til praktiske maskinvare- og programvareendringer for å trene på feildiagnostisering og feilretting. Maskinen kan gjerne være en eldre og utdatert maskin, men den må virke. Personlig veileder: ja Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell, 3 timer. Ansvarlig: Geir Ove Rosvold Eksamensdato: 20.12.13 / 23.05.14         Læremål: KUNNSKAPER:Kandidaten:- har innsikt i datamaskinens virkemåte både fra et teoretisk og praktisk ståsted- kjenner godt til de enkelte komponenter i datamaskinen og hvordan de virker sammen- kjenner til de grunnleggende matematikk- og informatikktema (tallsystemer, datarepresentasjon, lokalitet) som er relevante for emnets tekniske hovedtemaer FERDIGHETER:Kandidaten:- kan gjøre nytte av sine teoretiske kunnskaper inne emnets tema i relevant praktisk problemløsing- kan optimalisere, oppgradere og holde ved like en datamaskin, samt diagnostisere, feilsøke og reparere en datamaskin ved de vanligste feilsituasjoner GENERELL KOMPETANSE:Kandidaten:- har kompetanse til selvstendig både å formidle og å ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter innen emnets tema- kan i en praktisk driftssituasjon, forklare og gjøre bruk av sin kunnskap både innen hvert enkelt tema i faget og på tvers av temaene Innhold:Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagerteknologier (cache og ulike typer primær- og sekundærlager), kontrollere og io-utstyr, avbruddsmekanismen, DMA, brikkesett og moderne systemarkitektur, ulike maskinklasser. Prosessorarkitektur: Pipeline, superskalaritet, dynamisk utføring, mikrooperasjoner, kontrollenheten, hardkoding kontra mikroprogrammering, RISC og CISC. Teori-tema: Tallsystemer. Datarepresentasjon og -aritmetikk. Buss- og lagerhierarki. Cache og lokalitet. Høynivåspråk kontra assembly. Praktisk driftsarbeid: Kabinett, hovedkort, ulike prosessorer, buss, RAM, cache, BIOS. Lyd-, nettverks-og skjermkort. Sekundærminne (Harddisk, CD-ROM, DVD, tape og andre typer). Avbruddsmekanismen, I/O, DMA og busmastering. Å oppdage og rette feil. Boot-prosessen. Formatering, partisjonering.Les mer om faget her [-]
Les mer
3 år
På forespørsel
Dette studiet forsøker å følge fagets raske utvikling samtidig som det tar vare på en del av de «tradisjonelle» sidene ved datafag som programmering, databaser og datanet... [+]
InnholdDette studiet forsøker å følge fagets raske utvikling samtidig som det tar vare på en del av de «tradisjonelle» sidene ved datafag som programmering, databaser og datanettverk. Hovedfokuset er lagt på fag innen programmering. Dette støttes opp med fag som matematikk, datakommunikasjon, operativsystemer og samfunnsinformatikk for å øke forståelsen for omgivelsene som systemene skal brukes i. Moderne bruk av web omhandles også i emner som programmering for web og dynamiske webapplikasjoner.   Hvert studieår inneholder ett valgfag som kan velges fra en liste med interessante fag. Denne listen kan variere fra år til år, og ser for tiden slik ut:     * Spillprogrammering med FLASH    * Mobilprogrammering    * Dynamiske webapplikasjoner    * .NET    * Servere og nettverksdrift   Siste semesteret i studiet avsluttes med et 20 studiepoengs hovedprosjekt hvor du får bruk for kunnskaper og ferdigheter du har tilegnet det i løpet av studiet. Dette prosjektet kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift eller en annen ekstern oppdragsgiver.   Det er mulig å avslutte studiene etter to år og få tittelen høgskolekandidat. Kombinert med ett års studium innen et annet fag, vil dette kunne gi en såkalt breddebachelor.     Studier i utlandetStudenter som ønsker det kan ta ett semester av studiet ved et lærested i utlandet i sitt andre eller tredje studieår. For mer informasjon se nettsiden for å studere i utlandet.     Yrker og videreutdanningDet er mange muligheter etter endt utdanning. Du kan gå rett ut i arbeidslivet eller søke opptak på vårt eget masterstudium eller ved universitet eller høgskole i inn- og utland. Studiet er internasjonalt orientert, og høgskolen har avtaler om samarbeid med flere utenlandske universiteter. Høgskolens informatikkstudier har et godt renommé i næringslivet.   Med denne bachelorgraden vil du kunne velge mellom mange spennende jobber. Våre kandidater arbeider for eksempel som programmerere, IT-konsulenter, driftsansvarlige, designere og innen kundeservice og salg. Uteksaminerte kandidater er i dag ansatt i de fleste større IT-bedrifter i Norge.   Flere har også startet egen virksomhet. Antall bedrifter med kandidater fra HiØ viser styrken av den næringsrettete undervisning som gis ved avdeling for informasjonsteknologi. [-]
Les mer
1 år
På forespørsel
Studiet egner seg som et tilleggsår til en annen utdanning, for eksempel som en del av en lærer-, språk- eller økonomiutdanning [+]
Studiet egner seg som et tilleggsår til en annen utdanning, for eksempel som en del av en lærer-, språk- eller økonomiutdanning     Videre utdanning Studiet tas ofte som del av en lengre utdanning, og kan inngå i en bachelorgrad. For deg som har arbeidserfaring, men mangler datakunnskaper er studiet også aktuelt. Det kan benyttes som videreutdanning eller som starten på et lengre IT-studium.   [-]
Les mer
2 år
På forespørsel
Studiet består av 60 studiepoeng teoripensum og en mastergradsoppgave på 60 studiepoeng [+]
Generelt om studietStudiet består av 60 studiepoeng teoripensum og en mastergradsoppgave på 60 studiepoeng. Teoripensumet inneholder en felles del på 60 studiepoeng det første året. Mastergradsoppgaven på 60 studiepoeng kan innrettes etter studentens ønsker. Det finnes også mulighet for å ta en 30-studiepoengs masteroppgave. Vi har for tiden tre studieretninger i masterstudiet:     * Intelligente systemer    * Mobile anvendelser    * Design av digitale omgivelser   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;