Kurs: Styrekurs for ideelle organisasjoner - Innføringskurs
Hovedorganisasjonen Virke