Kurs: Forberedende kurs til treningsgrupper (7-10 år)
Oslo Idrettslag svømming