Kurs: Innføring i arealplanlegging
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening