Kurs: Tilstandsanalyse av bygninger – i praksis
Senter for eiendomsfag