Talehjelperen
Mer enn 10 års erfaring i å kurse mennesker i å ta ordet i forsamlinger