Ditt personvern

Kursguiden - Insteg AS opererer under den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning i Norge. Ingen informasjon vil bli lagret om brukeren som ikke er i tråd med gjeldende regler. Enhver form for tilbakemelding så som feedback, kommentarer, forslag og så videre i forbindelse med portalens innhold, er å anse som ikke-konfidensielt. Insteg anser seg som uforpliktet overfor slik informasjon, vår politikk er dog at vi aldri publiserer slik informasjon uten godkjennelse fra innsender. Det er likevel alltid en fare for at uønskede hendelser kan inntreffe. Informasjon som er konfidensiell, bes derfor sendes via post.