Fagskole: Fagtekniker

Steinkjer Tekniske Fagskole

Kombinert klasserom og praksis3 årDeltidFagskole

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.


Studiet kan fordeles over 3 år og omfatter fellesfag, linjefag, fordypningsfag og valgfag. Dette tilsvarer 1.5 års heltids-utdanning. Studiet omfatter ikke felles allmenne fag.

 

Lærerplan og undervisning er bygd opp slik at din faglige bakgrunn og praktiske erfaring kommer mest mulig til nytte under skolegangen.

 

Kombinasjonen av praktisk erfaring og teoretisk forståelse gjør at fagteknikeren fra teknisk fagskole er godt kvalifisert til interessante oppgaver i så vel privat som offentlig virksomhet.

 

Aktuelle stillinger for en fagtekniker er:

Tekniker eller driftsleder
Produktutvikler
Service- og vedlikeholdstekniker
Faglærer i videregående skole
Selger/ markedsfører av teknisk utstyr
Planlegger/ prosjekterer av tekniske anlegg
Erfaringsmessig vet man at mange med bakgrunn i teknisk fagskole ansettes i ingeniørstillinger
 
Studiet fordeles over 3 år og omfatter fellesfagene, linjefagene og valgfagene. Opplæringen skjer i en kombinasjon av faglig informasjon via internett, selvstudium, fellessamlinger og oppfølging/veiledning av lærer via Internett og pr. telefon. All informasjon om studiet vil bli lagt ut på studiets Internett-sider. Internett vil også bli brukt til å hente faglig stoff og til å delta i eventuelle samarbeidsgrupper. Videokonferanser, 2-veis lyd/bilde og besøk av veileder kan også bli alternative elementer. Deltidsstudiet omfatter ikke felles allmenne fag. For å kunne gjennomføre dette studiet på deltid over 3 år, må en regne med en ukentlig arbeidsinnsats på mellom 10 og 20 timer, alt avhengig av forkunnskaper.Forkunnskaper


Hvem passer som tekniker?

Teknikeren kan få svært varierte arbeidsoppgaver. Derfor vil kanskje du finne interessante arbeidsplasser etter din teknikerutdanning. Her er noen egenskaper som du får nytte av:

interesse for teknikk.
fantasi og oppfinnsomhet.
praktisk sans.
språklig evne.
evne til samarbeid.Varighet


3 år

 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere