Praksis + nettkurs
Vi kan tilby sikkerhetsopplæringskurs ute hos kunden eller lokalt, og kombinert med e-læring. [+]
Kurset består av 35 undervisningstimer + 1 time avsluttende prøveTeoretisk og praktisk gjennomføring av disse emnene:Personlig redningsteknikkerForebyggende brannvern og brannslukkingGrunnleggende førstehjelpPersonlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljøKurset er basert på emneplan fra Sjøfartsdirektoratet.   Kurset kombineres med nettstudie og en dag med praktisk gjennomføring.  [-]
Les mer
Gjennomføring av praktisk prøve [+]
Praktisk prøve er ett av kvalifikasjonskravene for å løse ut Dekksoffiser klasse 6 sertifikatet.  Vi tilbyr den praktiske prøven lokalt, eller ute hos kunde.    Det stilles krav til fartøyet som benyttes, ref. emneplan fra Sjøfartsirektoratet.    Det finnes flere alternativer og overgangsordninger for å løse ut sertifikatet. Ta kontakt om du er usikker på om hva som lønner seg for deg.  [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs 110 timer
Vi tilbyr nettbasert kurs og opplæring for Dekkoffisersertifikat klasse 6 – D6. [+]
  Vi tilbyr nettbasert kurs og opplæring for Dekkoffisersertifikat klasse 6 – D6.       Det er tre alternativer å skaffe seg sertifikatet på: - D6 begrenset for de som har tilstrekkelig fartstid- D6 første gang med førerettighet under 15 meter- D6 første gang med førerettighet under 24 meter   Obligatoriske krav: - Gyldig helseattest utstedt av godkjent sjømannslege- VHF/SRC- Sikkerhetskurs for sjøfolk på mindre skip Vi kan være behjelpelig med å finne ut hvilket alternativ som passer deg.     Vi tilbyr nødvendig utstyrspakke for å kunne gjennomføre undervisningen. Vi kjører også modulene som dekker tilleggskravene kranbruk og sleping/ankerhåndtering. Kurset kan også kjøres som klasseromsundervisning.   Kontakt oss gjerne for mer info.   [-]
Les mer