Sistranda 2 dager 4 500 kr
29 Nov
Tilleggskompetanse for mannskap/skipsfører på skip som utfører løfteoperasjoner [+]
Timeplan for kurs innen Løfteoperasjoner:- Krav og regelverk- Kjennskap til utstyr- Kranopperasjoner- Avsluttende prøve [-]
Les mer
Praksis + nettkurs Sistranda 10 timer 10 800 kr
01 Dec
Vi kan tilby sikkerhetsopplæringskurs ute hos kunden eller lokalt, og kombinert med e-læring. [+]
Kurset består av 35 undervisningstimer + 1 time avsluttende prøveTeoretisk og praktisk gjennomføring av disse emnene:Personlig redningsteknikkerForebyggende brannvern og brannslukkingGrunnleggende førstehjelpPersonlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljøKurset er basert på emneplan fra Sjøfartsdirektoratet.   Kurset kombineres med nettstudie og en dag med praktisk gjennomføring.  [-]
Les mer
Gjennomføring av praktisk prøve [+]
Praktisk prøve er ett av kvalifikasjonskravene for å løse ut Dekksoffiser klasse 6 sertifikatet.  Vi tilbyr den praktiske prøven lokalt, eller ute hos kunde.    Det stilles krav til fartøyet som benyttes, ref. emneplan fra Sjøfartsirektoratet.    Det finnes flere alternativer og overgangsordninger for å løse ut sertifikatet. Ta kontakt om du er usikker på om hva som lønner seg for deg.  [-]
Les mer
Klasserom + nettkurs 5 dager 31 000 kr
Dekkoffisersertifikat klasse 6 – D6. Nettbasert + Klasserom + Praktisk læring [+]
Dekkoffisersertifikat klasse 6 – D6. Nettbasert + Klasserom + Praktisk læring Gjennomføring av D6 utdanning: E-læring – stoff og øvingsoppgaver ligger i e-læringsmodulen. Tilgang tildeles i forkant av samlinger. Første samling – 3 dager «Teoriundervisning» i fagene som oppfølging av selvstudium og forberedelse til eksamen. Undervisning i følgende fag: - Navigasjon - Navigasjonshjelpemidler - Sjøveisregler og brovakt hold. - Praktisk læring - Eksamen etter avtale Andre samling – 2 dager «Teoriundervisning» i fagene som oppfølging av selvstudium og forberedelse til eksamen. Undervisning i følgende fag: - Stabilitet - Operasjonell ledelse - Teknologi/motorlære - Praktisk læring - Eksamen etter avtale Andre samling avsluttes med praktisk prøve for de som ikke har tilstrekkelig fartstid. [-]
Les mer
2 dager 4 900 kr
Vi tilbyr Truckførerkurs - under 10 tonn - T1 - T5. Hensikten er å gi truck førere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker unng... [+]
<b>I kurset gjennomgår vi:</b> • Klasse T1-Palletruck, lavt-løftende, trekk -og skyvetruck • Klasse T2-skyvemast, støttebenstruck • Klasse T3-svinggaffel/Sidestablende truck, høyt-løftende plukktruck • Klasse T4- Motvekts truck • Klasse T5- Sidelaster   <b>Målsetting:</b> Hensikten er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker unngås. Det skal gis praktisk forståelse for prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr.   <b>Målgruppe: </b> Alderskravet generelt for føring av arbeidsmaskin er: </b> • 16år ved opplæring i videregående skole • 17år for opplæring i virksomhet, under tilsyn av ansvarlig fadder. • 18 år for selvstendig å kunne før maskinen, uten tilsyn.   <b>Forkunnskap:</b> Kandidaten må dokumentere utført Modul 1. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Med oss kan dette gjennomføres som nettkurs, og dette får du tilgang til ved påmelding, og må gjennomføres før oppstart av modul2.1. Eller vi kan ta det som en ekstra dag med klasseromsundervisning   <b>Eksamen / sertifisering:</b> Opplæringen avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelig, ajourførte kunnskaper om riktig og sikker bruk av trucker. Ved lese og skrivevansker hos kandidaten kan prøven gjennomføres muntlig.   Etter fullført teorikurs må deltakeren ha praktisk opplæring på aktuell truckklasse. Denne opplæringen kan tas med fadder i egen bedrift i inntil 20 timer, eller av opplæringsvirksomheten i inntil 14 timer. Avsluttes med praktisk prøve/oppkjøring. Det brukes karakterskala: ”Bestått” / ”Ikke bestått” [-]
Les mer