Kurs: Økonomisk styring og regnskap
ITfag www.hist.no