Helse- og sosialfag
Helsefag
Du har valgt: Epilepsi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i Epilepsi
 

Nettkurs 30 dager 500 kr
På forespørsel
Dette temakurset er rettet mot deg som enten er leder eller ansatt i en virksomhet, som på en eller annen måte behandler personopplysninger som faller inn under Lov om be... [+]
Kurset gir deg en innføring bakgrunnen for, og formålet med regelverket og noen begrepsforklaringer. Det tar for seg den registrertes rettigheter, virksomhetens plikter, kravet om internkontroll og virksomhetens ansvar etter artikkel 5 og litt om det å melde avvik. GDPR (General Data Protection Regulation) har fått det norske navnet «Personvernforordningen». Gjennom kurset anvender vi det norske begrepet personvernforordningen. Avgrensning Dette kurset må sees på som en innføring i det nye lovverket. Det har som formål å gjøre kandidatene bedre kjent med lovgivningen og hvilke føringer som legges til grunn for arbeidet med behandling av personopplysninger. Vi går inn på ulike rettigheter og plikter de ulike involverte partene har, og vi beskriver nærmere hvilke roller, prosedyrer og retningslinjer som skal være på plass i den enkelte virksomhet. Kurset går ikke inn på temaer om informasjonssikkerhet generelt, selv om arbeidet med informasjonssikkerhet også påvirker arbeidet med å sikre personopplysninger. Kurset går heller ikke nærmere inn på overføringsregler til tredjeland utenfor EØS, privacy shield, binding corporate rules (BCR) eller EU standardavtaler som er aktuelle regler for overføring av personopplysninger internasjonalt. Kurset består av følgende kapitler: Om personvernforordningen Den registrertes rettigheter Virksomhetens plikter Behandlingsansvarlig, databehandler og personvernombud – hvem gjør hva? Virksomhetens ansvar og kravet til internkontroll Avvikshåndtering [-]
Les mer