Offshore-kurs
Du har valgt: Rigg stabilitet
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Nettkurs 9 500 kr
Kurset gir en grundig gjennomgang av stabilitetsteori og metodikk rundt ballastering for halvt nedsenkbare plattformer. Kurset er et e-læringskurs. [+]
Flere rigger har havarert eller blitt skadet gjennom de siste 10-årene grunnet stabilitetsproblemer, ballasteringsfeil eller feil i ballastsystemet. Stabilitetskrav setter begrensninger på operativ drift av rigger, og det er viktig å forstå og følge disse kravene for å unngå ulykker.  Plattformsjefen og ledere om bord må ha en god forståelse av plattformens stabilitet og hva som påvirker denne. Han/hun må kjenne til aktuelt regelverk for stabilitet for flyttbare innretninger, og forstå hvordan dette regelverket påvirker operativ drift gjennom valg av tilstand, KG grensekurver og dekkslastmarginer.   Vi har lang erfaring i å utvikle e-læringskurs innen stabilitet og ballastering Vi har levert e-læringskurs i stabilitet og ballastering til både Eni (Goliat) og GDF & SUEZ (Gjøa).   Kursinnholdet er en god blanding av teori og praksis Del 1: Vektregnskap og tyngdepunkt. Del 2: Stabilitet ved små krengevinkler. Virtuelt laboratorium 1: Ballastering av plattform. Del 3: Stabilitet ved store krengevinkler. Del 4: Effekt av fri væskeoverflate. Del 5: Stabilitetskrav og KG grensekurver. Virtuelt laboratorium 2: Stabilitet og KG grensekurver. Kurset avsluttes med en skriftelig eksamen som må bestås for å få kurset godkjent.   Praktisk tilnærming med virtuelle laboratorier, video og 3D animasjon I kurset benyttes våre virtuelle laboratorier innen stabilitet og ballastering. Laboratoriene består av fartøysimulatorer med spesiell vekt på stabilitetsteori og ballastering. Vi bruker video der vi presenterer stabilitetsteori i praksis (film av modeller i basseng), og kombinerer dette med animasjoner (2D og 3D).  [-]
Les mer
4 dager 16 500 kr
Kurset gir en grundig gjennomgang av stabilitetsteori og metodikk rundt ballastering/oppretting for halvt nedsenkbare plattformer (rigger). [+]
Flere rigger har havarert eller blitt skadet gjennom de siste 10-årene grunnet stabilitetsproblemer, ballasteringsfeil eller feil i ballastsystemet. Stabilitetskrav setter begrensninger på operativ drift av rigger, og det er viktig å forstå og følge disse kravene for å unngå ulykker. Kurset tilfredstiller alle krav gitt av STWC: IMO Resolution A.1079(28) - MODU Stability. Plattformsjefen og ledere om bord må ha en god forståelse av plattformens stabilitet og hva som påvirker denne. Han/hun må kjenne til aktuelt regelverk for stabilitet for flyttbare innretninger, og forstå hvordan dette regelverket påvirker operativ drift gjennom valg av tilstand, KG grensekurver og dekkslastmarginer.   Vår kursholder har lang erfaring innen stabilitetsteori og ballastering Gjennom forskning (SINTEF) og prosjekter (Equinor, etc.) har vår kursholder 10 års erfaring i praktisk og teoretisk bruk av stabilitet og ballastering for flyttbare innretninger. Vi har holdt kurs i 7 år for de fleste operatørselskap (Equinor, Neptune Energy, AkerBP, Eni (Vår Energi) og mange riggselskap på norsk sokkel.   Kursinnholdet er en god blanding av teori og praksis Vektregnskap og tyngdepunkt. Lastekalkulatoren. Stabilitet ved små krengevinkler. Krengeprøve. Stabilitet ved store krengevinkler. Effekt av fri væskeoverflate. Stabilitetskrav, tilstander og KG grensekurver. KG margin og dekkslastmargin. Ballastering. Metodikk, prinsipper og beregning. Stabilitet ved skadet plattform og sikker oppretting etter skade. Forankringssystem Praktisk utprøving av teori og metodikk i våt-lab, simuleringsprogrammer og lastekalkulatorer. Kurset avsluttes med en skriftelig eksamen som må bestås for å få kurset godkjent. Praktisk tilnærming med våt-lab og fartøysimulering I kurset benyttes vårt våt-laboratorium der vi bygger rigger og utfordrer stabiliteten gjennom riggdesign og drift. Hver kursdeltager har tilgang på PC og vårt spesialtilpassede interaktive opplæringsprogram i stabilitet (StabLearn). Ta gjerne kontakt for en uhøytydelig prat på tlf. 90754223 eller mail cs@promaxmaritime.no         [-]
Les mer
4 dager
Kurset gir en grundig innføring i stabilitetsteori, ballasteringsmetodikk og skrogbelastninger for flyttbare innretninger. [+]
Flere flyttbare innretninger har havarert eller blitt skadet gjennom de siste 10-årene grunnet stabilitetsproblemer, ballasteringsfeil eller feil i ballastsystemet. Stabilitetskrav setter begrensninger på operativ drift av halvt nedsenkbare plattformer og FPSO'er, og det er viktig å forstå og følge disse kravene for å unngå ulykker.  Plattformsjefen og ledere om bord på flyttbare innretninger må ha en god forståelse av innretningens stabilitet og hva som påvirker denne. Han/hun må kjenne til aktuelt regelverk for stabilitet for flyttbare innretninger, og forstå hvordan dette regelverket påvirker operativ drift gjennom valg av tilstand, KG grensekurver og dekkslastmarginer.   Vår kursholder har lang erfaring innen stabilitetsteori og ballastering Gjennom forskning (SINTEF) og prosjekter (Equinor, etc.) har vår kursholder 10 års erfaring i praktisk og teoretisk bruk av stabilitet og ballastering for flyttbare innretninger (semi-sub og FPSO). Vi har holdt kurs i 7 år for de fleste operatørselskap på norsk sokkel, og kurset er utviklet i nært samarbeid med disse.   Kursinnholdet er en god blanding av teori og praksis Vektregnskap og tyngdepunkt. Lastekalkulatoren. Stabilitet ved små krengevinkler. Krengeprøve. Stabilitet ved store krengevinkler. Effekt av fri væskeoverflate. Stabilitetskrav, tilstander og KG grensekurver. KG margin og dekkslastmargin. Ballastering. Metodikk, prinsipper og beregning. Sagg og hogg. Skjærkraft- og bøyemoment-diagrammer. Prinsipper for lasting og lossing for å redusere skrogbelastningene. Stabilitet ved skadet plattform og sikker oppretting etter skade.   Praktisk utprøving av teori og metodikk i vår våt-lab og simuleringsprogrammer. Praktisk tilnærming med våt-lab og fartøysimulering I kurset benyttes vårt våt-laboratorium der vi bygger rigger og utfordrer stabiliteten gjennom design og drift. Hver kursdeltager har tilgang på PC og vårt spesialtilpassede interaktive opplæringsprogram i stabilitet (StabLearn). Ta gjerne kontakt for en uhøytydelig prat på tlf. 90754223 eller mail cs@promaxmaritime.no     [-]
Les mer
2 dager 6 000 kr
Kurset tar for seg praktisk bruk av lastekalkulator og belyser koblinger mot stabilitetskrav og skrogbelastninger. [+]
Historien har vist oss at det kan få alvorlige konsekvenser å miste kontrollen over fartøyets stabilitet og skrogbelastninger. Fartøyets levetid reduseres, og i noen tilfeller tvinger dette frem en ny krengeprøve og en ny gjennomgang av stabilitetsanalysen. En god lastekalkulator og riktig bruk av denne er avgjørende for til enhver tid å ha full kontroll over stabiliteten og skrogbelastningene om bord. Det er viktig at operativt maritimt personell om bord kan bruke lastekalkulatoren både som planleggingsverktøy og som kontinuerlig oppfølging av fartøyets vektregnskap og stabilitet.   Kursinnholdet er god blanding av teori og praktisk anvendelse Historisk utvikling. Forventninger og muligheter i dagens lastekalkulatorer. Sammenligning av forskjellige lastekalkulatorer. Vektregnskapet. Fra krengeprøve til lastekalkulatoren. Draft Survey. Kvalitetssikring av vektregnskapet. Monitorering og planlegging. Forutsetninger og muligheter. Feilsøking ved trending av dødvekter. Fra sensor/måling/peiling til lastekalkulator. Korreksjoner (trim/list/volum/temperatur) i lastekalkulatoren. Stabilitetskrav og praktisk bruk av KG grensekurver. Skrogbelastninger. Få kontroll på skjærkrefter og bøyemomenter ved lasting/lossing og ballastering. Skadet fartøy. Stabilitetsstatus ved reell skade, og planlegging av oppretting.   Praktisk anvendelse på forskjellige lastekalkulatorer (Autoload, NAPA, etc.)  Praktisk tilnærming med bruk av forskjellige lastekalkulatorer Hver kursdeltager har tilgang på PC for bruk av forskjellige lastekalkulatorer og vårt opplæringsprogram i stabilitet (StabLearn). Kurs tilpasset dere Vi skreddersyr kurs til din lastekalkulator og ditt fartøy slik at dere kan forstå og utnytte denne bedre. Vi har god erfaring med å kjøre kurs ute hos kunder.   [-]
Les mer
50 timer 13 900 kr
For å kunne tjenestegjøre om bord i fartøy trenger du STCW kurs. [+]
Målsetting:Å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr. Ved fullført kurs, skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om: Nødsituasjoner Evakuering Redningsfarkost og redningsbåter Personlig rednings utstyr Overlevelse i sjø Helikopter redning Minimere risiko for brann Beredskap til å reagere på brann tilløp Bruk av brannslukkere og brann utstyr Forholdsregler ved bruk av faste slokkeanlegg Bruk av røykdykkerutstyr for effektiv redning Generelle førstehjelps prinsipper Brann skader og forbrenninger Nød prosedyrer Maritim Forurensing Følge trygge arbeidsrutiner Tretthet Innhold:Tabell A-V1/1-1 Personlige redningsteknikkerTabell A-V1/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukkingTabell A-V1/1-3 Grunnleggende førstehjelpTabell A-V1/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for mennesker og miljø [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.